[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ กิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆ
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 1144 อัลบัมภาพ

No. 18782   ผู้บริหารโรงเรียนสันติศึกษา ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อเเสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งใหม่   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18761   แจ้งถ่ายรูปครูเเละบุคลากร เพื่อนำรูปไปใช้ในการทำเเฟ้มทำเนียบบุคลากร   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18755   ถวายสังฆทานและปัจจัยทำบุญ เนื่องในวันวิสาขบูชา   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18754   ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18742   กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562   มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ
No. 18720   กิจกรรมสุขสันต์วันอำลา Summer Course   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18717   งานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ประจำปีการศึกษา 2561   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18699   ค่ายเตรียมความพร้อม ป.3 ขึ้น ป.4   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18570   กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (พิธีโกนผมนาค และพิธีบรรพชาสามเณร)   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18537     มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18536   นักเรียนที่มีผลงานชนะเลิศระดับประเทศรับเกียรติบัตรแสดงความยินดีจากสมาคมโรงเรียนเอกชน   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18535   งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18534   งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18529   ซ้อมใหญ่นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18528   คณะผู้บริหารและครูร่วมงานวันการศึกษาเอกชนครั้งที่ 27   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18514   ซ้อมใหญ่นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18509   จัดเตรียมสถานที่ เวที และทำซุ้มแสดงความยินดี งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18495   พิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 2561   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18487   นักเรียนละครเพลง 2018 พบผู้กำกับเพื่อรับบทและนัดหมายการซ้อมการแสดงละครเพลง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562   มิส  กนก    ทรรทรานนท์
No. 18486   นักเรียนคาทอลิกรับศีลศักดิ์สิทธิ์   มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58]