[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ กิจกรรมบูรณาการ
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 96 อัลบัมภาพ

No. 18634   บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 2/7   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18011   กิจกรรมบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18010   กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง "World of Dance"   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18008   กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง "The Legends of our heroes"   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18000   กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 17993   กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ป.6   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 17992   กิจกรรมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 17517   กิจกรรมบูรณาการ ป.3 เรื่อง มหัศจรรย์สีสันแห่งธรรมชาติ   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 17458   กิจกรรมบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาระดับชั้น ป.1 เรื่อง "ศาสตร์และศิลป์ถิ่นล้านนา" (อัลบั้ม2)   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 17450   กิจกรรมบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาระดับชั้น ป.1 เรื่อง "ศาสตร์และศิลป์ถิ่นล้านนา" อัลบั้ม 1   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 17401   กิจกรรมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 17388   กิจกรรมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง วิถีล้านนา ภูมิปัญญาวัฒนธรรม ศรัทธาธรรมนำชีวี   มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ
No. 17380   กิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 16864   กิจกรรมบูรณาการนักเรียนชั้นป.4 เรื่อง "ธรรมชาติบันดาลใจ"   มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่
No. 16849   วิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อ สอนการตัดกระดาษและพับกระดาษ   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 16848   กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 16847   กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ นักเรียนชั้นป.5 เรื่อง "พลิกขยะสู่ขุมสมบัติ"   มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่
No. 15528   กิจกรรมบูรณาการ ป.4   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 14926   กิจกรรมบูรณาการนักเรียนชั้น ป.2 เรื่อง "ธรรมะ ธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ ตามวิถีพอเพียง"   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 14915   กิจกรรมบูรณาการนักเรียนชั้น ป.3 เรื่อง "กล้วย ๆ กับวิถึพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น"   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
[1] [2] [3] [4] [5]