[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ กิจกรรมเสริมหลักสูตร
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2374 อัลบัมภาพ

No. 18790   ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดระดับชั้น ป. 1   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18777   ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดนักเรียน ชั้น ป.1 23/05/62   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18771   ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดระดับชั้น ป. 1   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18763   ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดระดับชั้น ป. 1   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18748   รับสมัครนักเรียนช่วยงานห้องสมุด   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18743   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร   มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ
No. 18719   โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน กิจกรรมฟุตบอล   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18718   โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วย Smart   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18716   กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.4   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18708   โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18707   โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน กิจกรรมบาสเกตบอล   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18706   บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 5/8   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18705   บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 5/7   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18702   โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน เทเบิลเทนนิส   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18700   โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อนMCP Genius Kids (Math) ป.2-3   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18698   บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 5/6   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18697   บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 5/5   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18695   บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 5/4   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18691   โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วย Smartphone (Smart Car Robot)   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18690   โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน Photo Retouching and Video Editing   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119]