[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๕

ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๕ เป็นหนังสือที่รวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ในรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบคำกลอนคาถาต่างๆ พร้อมคำอธิบายความ และวิธีการท่อง เช่น คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช คาถาบูชาดวงชาตา คาถามหาลาภ เป็นต้น 
โดย: มิส  อรกนก    เลิศธนาผล
งาน: งานห้องสมุด
อ้างอิงแผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรและบริการสารสนเทศ
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา:

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 197 ครั้ง