[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

คำทักทายของประเทศในอาเซียน 10 ประเทศ

คำทักทายประจำชาติอาเซียน10 ประเทศ

คำทักทายของประเทศในอาเซียน 10 ประเทศ

 

1.ประเทศไทย  

คำทักทาย – สวัสดี

  

2.ประเทศบรูไน

ชื่อภาษาท้องถิ่น – เนการาบรูไนดารุสซาลาม

คำทักทาย  - ซาลามัต ดาตัง     

 

3.ประเทศกัมพูชา หรือที่เรียกกันง่ายๆว่า “เขมร”

   คำทักทาย – ซัวสเด

 

4.ประเทศอินโดนีเซีย

ชื่อภาษาท้องถิ่น – เนการา เคซาตวน เรปูบลิก อินโดเนเซีย 

คำทักทาย – ซาลามัต เซียง 

 

5.ลาว เพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดเราที่สุด

ชื่อภาษาท้องถิ่น – สาทาละนะลัต ปะซาทิปะไต ปะซาซนลาว

คำทักทาย – สะบายดี 

6.มาเลเซีย ทางใต้ของเรา เนื่องจากเป็นประเทศมุสลิม ชุดประจำชาติก็จะคล้ายๆชุดมุสลิมครับ

ชื่อภาษาท้องถิ่น – เปร์เซกูตาน มาเลเซีย

คำทักทาย – ซาลามัต ดาตัง 

 

7.พม่า เพื่อนบ้านทีน่ารักของเราอีกประเทศ 

ชื่อภาษาท้องถิ่น – ปี่เด่าง์ซุ มยะหม่า ไหน่หงั่นด่อ

คำทักทาย – มิงกาลาบา 

 

8.ฟิลิปปินส์ เกาะทางตะวันออกของอาเซียน แต่วัฒนธรรมและศาสนาค่อนข้างต่างกับในเอเชีย จนเคยมีนักเดินเรือชาวอังกฤษตั้งคำขวัญว่า

“ประเทศฟิลิปินส์เป็นส่วนนึงของละตินอเมริกาที่โดนคลื่นพัดมาทางเอเชีย”

ชื่อภาษาท้องถิ่น – เรปูบลิกา นัง ปิลิปินัส

คำทักทาย – กูมุสตา

9.สิงคโปร์ 

ชื่อภาษาท้องถิ่น ภาษาอังกฤษ -รีพับลิก ออฟ สิงคโปร์
ภาษาจีน – ซินเจียโพ ก่งเหอกั๋ว

คำทักทาย – หนีห่าว 

10.ประเทศเวียดนาม

ชื่อภาษาท้องถิ่น – ก่ง หั่ว สา โห่ย จู่ เหงียน เหวียต นาม

คำทักทาย – ซินจ่าว

 
โดย: มิส  แววมยุรี    ประสานเนตร (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560)
งาน: กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://www.triphathara.com/

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 19

อ่าน 1779 ครั้ง