[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

แมงเม่าบินเข้ากองไฟ

แมงเม่าบินเข้ากองไฟ

 

    หมายถึง   คนที่เข้าไปหาเรื่องตายหรือหาหายนะอย่างโง่เขลา

             ที่มา แมงเม่ามักตายเพราะชอบบินเข้าไปเล่นไฟ

                    โคลงสี่สุภาพประจำภาพในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามอธิบายความหมายว่า

             แมลง ค่อมมอมมืดหน้า            นึกไฉน

เม่า หมิ่นยินร้ายไฟ                                รุ่งฟ้า

เข้าเปลวลวกประลัย                             ลาญชีพ   เปล่าเฮย

ไฟ ดังบาปกรรมเกล้า                            ลวกผู้พาลเขลา
โดย: มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย
งาน: กลุ่มสาระภาษาไทย
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: พจนานุกรม ฉบับแก้ไข

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 1

อ่าน 162 ครั้ง