[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ทำไมหนังสือพิมพ์จึงมีดาวบนขอบ

 

                   หนังสือพิมพ์ที่อ่านกันทุกเช้านั้นหากสังเกตบริเวณขอบหนังสือพิมพ์จะเห็นรูปดาวปรากฏอยู่นั้น เป็นสัญลักษณ์และมีความหมายอย่างไร  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเริ่มพิมพ์สัญลักษณ์ดาวบนหนังสือพิมพ์มาตั้งแต่สมัยที่ยังใช้ชื่อว่า เสียงอ่างทอง  โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้รู้ว่าเป็นหนังสือพิมพ์กรอบบ่ายหรือกรอบเช้า หนังสือพิมพ์กรอบบ่าย (ฉบับวันรุ่งขึ้น) จะมีดาวหนึ่งดวง หนังสือพิมพ์กรอบเช้า (ฉบับของวันนั้น)  จะมีดาวสองดวง เมื่อเทคโนโลยีการพิมพ์และการขนส่งได้พัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้น เพื่อการเสนอข่าวให้ทันเหตุการณ์แก่ผู้อ่านในแต่ละภูมิภาคให้มากที่สุด  ในวันหนึ่ง ๆ จึงมีการผลิตหนังสือพิมพ์หลายกรอบ  จึงได้ทำสัญลักษณ์ไว้บนขอบหนังสือพิมพ์ ดังนี้ 

                  ดาวหนึ่งดวงหมายถึง  ฉบับที่จำหน่ายในภาคอีสาน

                 สองดวงหมายถึง  ฉบับที่จำหน่ายในภาคเหนือ

                 สามดวงหมายถึง  ฉบับที่จำหน่ายในภาคใต้ 

                สี่ดวงหมายถึง  ฉบับที่จำหน่ายในกรุงเทพกรอบบ่าย 

                ห้าดวงหมายถึง  ฉบับที่จำหน่ายในภาคกลาง 

                หกดวงหมายถึง  ฉบับที่จำหน่ายในกรุงเทพกรอบเช้า

แต่ในบางครั้งจำนวนดาวที่หน้าปกและเนื้อในอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน  เนื่องจากว่าบางข่าวเป็นข่าวส่วนกลางเช่น ข่าวบันเทิง  ข่าวการศึกษา ฯลฯ ซึ่งจะมีเนื้อหาเหมือนกัน จึงสามารถใช้เพลต       (แม่พิมพ์)  เดียวกันได้ทั่วประเทศ

 

**************************************
โดย: มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ
งาน: งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: ความรู้รอบตัว.คอม

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 1 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 183 ครั้ง