[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สิ่งประดิษฐ์พลิกโฉมโลก : สิ่งประดิษฐ์ล้ำยุค

 

สิ่งประดิษฐ์พลิกโฉมโลก : สิ่งประดิษฐ์ล้ำยุค

เขียนโดย  Gerry  Bailey

หมวด  600  เทคโนโลยี ( วิทยาศาสตร์ประยุกต์ )

      เนื้อหาโดยสังเขป     หนังสือเล่มนี้จะพาเด็กๆ ไปพบกับสิ่งประดิษฐ์ที่ทำให้ได้ท่องไปในสนามรบ โลกใต้มหาสมุทร และอวกาศ เป็นสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ที่แฝงไปด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ ทั้งเรื่องความยืดหยุ่น แรงโน้มถ่วง ปฏิกริยานิวเคลียร์ และอื่นๆ อีกมากมายที่ยกขบวนกันมาไขกลไกให้ได้เรียนรู้ พร้อมวิธีการสร้างแบบจำลองสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ไอเดียแจ่มในเล่ม

สารบัญ

- อาวุธในสงคราม

- เครื่องจักรใต้น้ำ

- สำรวจอวกาศ
 
โดย: มิส  สุภาภรณ์    กำลัง
งาน: งานห้องสมุด
อ้างอิงแผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรและบริการสารสนเทศ
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา:

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 1

อ่าน 110 ครั้ง