[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

เรื่องน่ารู้คู่ล้านนา

 

เรื่องน่ารู้คู่ล้านนา  

ผู้เขียน ลำจุล ฮวบเจริญ 
หมวด  900 ประวัติ  ภูมิศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

                รวมบทความ “เรื่องน่ารู้คู่ล้านนา” ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นสังคม ประเพณี ความเชื่อในยุคทุนนิยมเฟื่องฟู ซึ่งจะทำให้คุณหายสงสัยเลยว่าทำไมเชียงใหม่ จึงมีเสน่ห์ดึงดูดให้คนติดใจจนถึงทุกวันนี้ ถ่ายทอดด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ชวนติดตาม ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านได้รู้จักภูมิปัญญาของบรรพบุรุษล้านนาไทยและปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเด็กให้รู้สึกรักและหวงแหน ตลอดจนรู้จักคุณค่าของแผ่นดินถิ่นกำเนิดมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- บทความบูชาครู

- เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่

- สังคมเชียงใหม่สมัยหลังกึ่งพุทธกาล

- ประเพณี ความเชื่อในล้านนายุคทุนนิยมเฟื่องฟู

- ระลึกถึงเมื่อครั้งเชียงใหม่ยังงดงาม
 
โดย: มิส  สุภาภรณ์    กำลัง
งาน: งานห้องสมุด
อ้างอิงแผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรและบริการสารสนเทศ
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา:

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 3

อ่าน 125 ครั้ง