[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

Animal Camouflage

Animal Camouflage

โดย  Caroline Laidlaw

หมวด 300 สังคมศาสตร์

          หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือในชุด Penguin Kids Level 6 กล่าวถึงการพรางตัวของสัตว์ชนิดต่างๆ โดยสัญชาตญาณของสัตว์นั้น จะพรางตัวเพื่อเอาตัวรอดจากศัตรูและอันตราย ทั้งสัตว์น้ำ สัตว์บก โดยปรับเปลี่ยนตัวเองให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม สัตว์บางชนิดเปลี่ยนสีตัวเอง นอกจากนี้ การพรางตัวของสัตว์เป็นกลไกในการล่าเหยื่อของสัตว์อีกด้วย
โดย: มิส  อรกนก    เลิศธนาผล
งาน: งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร
อ้างอิงแผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรและบริการสารสนเทศ
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา:

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 72 ครั้ง