[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

เยาวชนรอบรู้ เล่ม 3

 

เยาวชนรอบรู้ เล่ม 3

เขียนโดย  อาลักษณ์  อักษรา

หมวด 000  วิทยาการคอมพิวเตอร์  สารสนเทศ  และงานทั่วไป

 

              ในยุคปัจจุบัน ทุกคนต่างยอมรับว่าเป็นยุคการเรียนรู้ การได้เปรียบการแข่งขันเกิดจากการมีความรู้ที่มากกว่า และแตกต่างจากผู้อื่น ด้วยความมุ่งหวังว่าการเรียนรู้จะนำไปสู่ความสำเร็จ โดยหลักของการเรียนรู้แล้ว จะเริ่มจากง่ายไปสู่ยาก และจากความรู้ในสาระหนึ่ง ไปสู่สาระอื่นๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานการเรียนรู้แบบบูรณาการ
              เหมาะสำหรับนักเรียน เยาวชน ขนาดพ็อกเกตบุ๊ก กะทัดรัด พกพาสะดวก อ่านได้ทุกที่ ครอบคลุมแนวเนื้อหาวิชาการรอบด้าน ทั้งภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงสุขศึกษา พลศึกษา การงาน อาชีพ และเทคโนโลยี นำเสนอด้วยคำถามและคำตอบด้วยภาษาสนุก กระชับ 
โดย: มิส  อุไร    ชัยคำวัง
งาน: งานห้องสมุด
อ้างอิงแผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรและบริการสารสนเทศ
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา:

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 68 ครั้ง