[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

อัจฉริยภาพ 8 ด้าน คุณคือด้านไหน?

คุณมีอัจฉริยภาพด้านไหน?

อัจฉริยภาพที่มีอยู่ในตัวมนุษย์จะแบ่งออกเป็น 8 ด้าน และมนุษย์ทุกคนมีอัจฉริยภาพในตัวเองแต่อัจฉริยภาพของแต่ละคนนั้นจะแตกต่างกันออกไป และอัจฉริยภาพนั้นเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่องๆได้ก็จะกลายเป็นคนเก่งและเชี่ยวชาญในสิ่งนั้นอย่างแท้จริง จะเลือกทำอัจฉริยภาพ ในด้านนั้นออกมาได้ดีกว่าคนอื่นก็เป็นได้ เรามาดูกันดีกว่าอัจฉริยภาพ 8 ด้านนั้นเราตรงกับด้านไหนบ้าง และสามารถฝึกฝนเบื้องต้นได้อย่างไรบ้าง

ด้านที่ 1 อัจฉริยภาพ ด้านภาษา และการสื่อสา

อัจฉริยภาพด้านภาษานี้จำเป็นมากสำหรับแทบทุกอาชีพ บุคคลที่มีอัจฉริยภาพด้านนี้ จะมีลักษณะ...
- เป็นนายของภาษา คือสามารถใช้ภาษาได้อย่างที่ใจต้องการ...
- มีทักษะในการรับรู้ข้อมูลผ่านภาษาสูงมาก
- เป็นคนช่างสังเกต

วิธีฝึกฝน
ฟังอย่างลึกซึ้ง ฝึกหน้าที่เป็น Moderator ฟังและออกเสียงตามภาษาอื่นๆ เลือกฟังเพลงหลายๆ ภาษา  หาความหมายของศัพท์ใหม่ อ่านสารบัญหนังสือขายดี สรุปการประชุมเป็นคำคล้องจอง หัดทำ Mind Map เล่าเรื่องขำขัน ชวนคุย

 

ด้านที่ 2 อัจฉริยภาพ ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว

คนที่มีอัจฉริยภาพด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว คือคนที่...
- สมองทำงานเร็วและทรงพลังเป็นพิเศษเมื่อร่างกายของเขามีการเคลื่อนไหว...เมื่อเขาได้เล่น...ได้เต้น...ได้ออกกำลังกาย

วิธีฝึกฝน
หายใจให้ถูกต้องจัดกระดูกสันหลังให้ตรงทานอาหารให้ครบส่วนและเลือกทานอาหารสุขภาพ ทำสิ่งที่ไม่เคยทำ  ซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้ ใช้ร่างกายสลับซีกออกกำลังกาย ฝึกทำท่าบริหารสมอง (Brain Gym)

 

ด้านที่ 3 อัจฉริยภาพ ด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ

คนที่มีอัจฉริยภาพ ด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ ...
- มองอะไรก็มักเห็นเป็นภาพชัดเจนอยู่ในจินตนาการ
- เมื่อคนกลุ่มนี้หลับตาลง จะมองเห็นภาพหนังสือที่อ่านลอยอยู่ตรงหน้าได้

วิธีฝึกฝน
พกปากกาสี หรือปากกาเน้นข้อความ  หัดทำ Mind Map เข้า search engine หารูปต่างๆ วาดแผนที่  ฝึกวาดวงกลม  ฝึกจัดดอกไม้ จัดกระเป๋า จัดบ้าน หรือจัดโต๊ะทำงานให้มีระเบียบ รื้อ สำรวจ ประกอบอุปกรณ์ที่เสียแล้ว ใช้กราฟ แผนภูมิ แผนผัง ฝึกเขียนอักษรกลับหัว

 

ด้านที่ 4 อัจฉริยภาพ ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์

วันๆ หนึ่งเราต้องใช้ทักษะด้านตรรกะและคณิตศาสตร์เยอะมากๆ โดยไม่รู้ตัว...
คนที่มีอัจฉริยภาพด้านนี้ จะมีลักษณะ...
- เป็นคนช่างสงสัย
- ชอบสืบค้นข้อมูล
- ชอบสืบสวนสอบสวน

วิธีฝึกฝน
บวกค่าอาหาร หัดทำ Mind Map  บวกเลขทะเบียนรถ  อ่านหนังสือเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ ติดตามข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ฝึกเล่นเกมที่ต้องวางแผน  เรียนรู้การวางแผนและจัดระบบ ทำบัญชีรายรับ รายจ่ายประจำวัน จัดหมวดหมู่สิ่งของ สังเกตผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมา

 

ด้านที่ 5 อัจฉริยภาพ ด้านการเข้าใจตัวเอง

คนมีอัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองมัก...
- ชอบรับพลังงานจากการอยู่นิ่งๆ กับตัวเอง ได้มองความคิดตัวเอง
- มีความสุขกับการคิดไป คิดมา ถาม-ตอบเกี่ยวกับชีวิตตัวเอง...
- สามารถที่จะอยู่ตามลำพังอย่างมีความสุขโดยไม่ต้องพึ่งผู้อื่นและปัจจัยภายนอก

วิธีฝึกฝน
-ตั้งเป้าหมายหรือผลสัมฤทธิ์ปลายทางในสิ่งที่จะทำให้ชัดเจนเพื่อให้สำเร็จและมีประสิทธิภาพ ทบทวนชีวิตในวันนี้  วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของตัวเอง ตั้งเป้าหมาย ผ่อนคลาย เขียนชีวประวัติตนเอง  ลองทำแบบทดสอบต่างๆ ยิ้มให้ตนเองก่อนออกจากบ้าน ให้รางวัลกับตัวเอง

 

ด้านที่ 6 อัจฉริยภาพ ด้านมนุษยสัมพันธ์และการเข้าใจผู้อื่น

ถ้าอยากประสบความสำเร็จทั้งการงานและชีวิตความสัมพันธ์ส่วนตัวในสังคมที่มีมนุษย์อยู่ร่วมกันเกิน 2 คนขึ้นไปแล้วละก็ ความสัมพันธ์ด้านมนุษยสัมพันธ์และ การเข้าใจผู้อื่นมีความจำเป็นมาก

ลักษณะเด่นของอัจฉริยภาพ ด้านมนุษยสัมพันธ์คือ...
- มีความเป็น "นักฟัง" หรือความเป็นผู้ฟังสูงมาก...
- เข้าใจผู้อื่น

วิธีฝึกฝน
ยิ้ม  อ่านความหมายจากใบหน้า ฟังอย่างลึกซึ้ง ชวนคุยในเรื่องเขา บอกเล่าในเรื่องเรา หรือพูดคุยในเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายสนใจ คิดแบบ Win-Win Situation นั่งดูผู้คน  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ร่วมกิจกรรมกลุ่มในโอกาสต่างๆ


ด้านที่ 7 อัจฉริยภาพ ด้านการเข้าใจธรรมชาติ

อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจธรรมชาติได้ถูกส่งผ่านบรรพบุรุษมาใน DNA มนุษย์ทุกคน ถึงแม้เราจะไม่รู้ตัวก็ตาม และเป็นปัญญาด้านที่พัฒนาได้ง่าย และเป็น "ธรรมชาติ" ได้มากที่สุด

วิธีฝึกฝน
จิบชา ออกไปอยู่นอกห้องปรับอากาศ ไปตลาดต้นไม้  ทำศิลปะภาพพิมพ์ หัดทำอาหาร กอดต้นไม้ในสวน ทำสมุดทับใบไม้ดอกไม้ ปลูกต้นไม้ในที่ทำงาน ใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ไปดูดาวท้องฟ้าจำลอง  ถอดรองเท้าเดินบนพื้นดิน ทราย หรือหญ้า

 

ด้านที่ 8 อัจฉริยภาพ ด้านดนตรีและจังหวะ

อัจฉริยภาพด้านดนตรีและจังหวะช่วยให้เราจำได้แม่น และมองเห็นภาพรวมได้ทั้งหมด...ดนตรีและจังหวะช่วยจัดระบบคลื่นสมองให้เข้าสู่ภาวะผ่อนคลาย และเหมาะกับการเรียนรู้และการพักผ่อน

วิธีฝึกฝน
ฟังเสียงในสวน ร้องเพลงในห้องน้ำ ร้องคาราโอเกะ เปลี่ยนเนื้อเพลงเล่นสนุกๆ เพิ่มสไตล์ หลายแนวเพลง เปิดเพลงบรรเลงเบาๆ คลอระหว่างอ่านหนังสือหรือประชุม ฝึกอ่านออกเสียงเป็นจังหวะจะโคน

 

ที่มา : oknation, หนังสือเคล็ดฉลาด ฟิตสมองอย่างง่ายๆ, samysamyface.wordpress.com, ปราชญ์พเนจร, กรมสุขภาพจิต


www.sanook.com


โดย: มิส  วาลียา    บุญมี
งาน: งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: www.sanook.com

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 3 ครั้ง