[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สร้างลูกฉลาดทั้ง IQ, EQ และ MQ ด้วยประสาทสัมผัสมหัศจรรย์ทั้ง 7

ลูกเล็กวัย 2-6 ปี เป็นช่วงเวลาทองที่พ่อแม่จะส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทักษะต่างๆ รวมถึงความฉลาดรอบรู้พื้นฐานต่างๆ ให้กับลูกน้อย พ่อแม่ยุคใหม่ไม่อาจเพียงส่งเสริมความฉลาดลูกแค่เรื่องเรียนในห้องเรียนเท่านั้น แต่ต้องครอบคลุมครบทุกด้าน ทั้ง IQ ความฉลาดทางสติปัญญา EQ ความฉลาดทางอารมณ์ และ MQ ความฉลาดด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้ลูกรักเติบโตขึ้นด้วยความพร้อมสู่โลกกว้าง


 

เรามาดูเทคนิคและวิธีการส่งเสริมอัจฉริยะความฉลาดรอบด้านในตัวลูกน้อยผ่านวิธีการง่ายๆ อย่างการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสมหัศจรรย์ทั้ง 7 ที่พ่อแม่ก็สามารถร่วมด้วยช่วยส่งเสริมได้ตั้งแต่เล็กกันเลยค่ะ

 

เทคนิคส่งเสริมความฉลาดทางสติปัญญา IQ


 

เด็กที่มี IQ ดี หรือเด็กที่มีสติปัญญา ไหวพริบดี ฉลาดทางวิชาการขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้งกรรมพันธุ์ โภชนาการอาหาร และการเลี้ยงดูจากครอบครัว หากลูกมีพื้นฐานและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแล้ว สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะกระตุ้น IQ ได้ต่อจากนั้นคือการให้ลูกได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง ทั้งการสังเกต ตั้งคำถาม ลงมือทำ จนเกิดเป็นความรู้ต่างๆ รู้จักแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง รวมถึงการต่อยอดไปสู่ความถนัดเฉพาะทางได้ด้วย เทคนิคการกระตุ้น IQ ลูก คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยได้ง่ายๆ ผ่านกิจกรรมประจำวัน และประสาทสัมผัส เช่น
 

  • ให้ลูกได้ลองลูบคลำสิ่งของต่างๆ เช่น ของเล่น ผืนผ้า ใบไม้ ดอกไม้ เป็นต้น เปรียบเทียบลูกจะเรียนรู้ความแตกต่างจากการสัมผัสกระตุ้นการเรียนรู้จดจำสิ่งแวดล้อมรอบตัว
  • ให้ลูกมองของหลายๆ อย่าง แล้วลองถามความแตกต่าง การนับจำนวน การจำจดของที่เหมือนกัน การจับคู่ของที่มีความเชื่องโยงกัน ช่วยกระตุ้นเรื่องความจำให้ลูกได้อีกทาง
  • ให้ลูกลองฟังเพลงหลายๆ แนว ฟังเสียงหลายโทน หรือแม้แต่เสียงสัตว์ เพื่อให้เขาจดจำและแยกให้ออกว่าแต่ละเสียงมีความหมายแบบไหน ให้ความรู้สึกแบบไหน และเชื่อมโยงไปถึงที่มาของเสียงที่อาจจะอยู่ในความจำอยู่แล้วเทคนิคส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ EQ


 

นอกจากสติปัญญา หรือ IQ ที่สำคัญในการใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จแล้ว EQ ก็สำคัญไม่ยิ่งหย่อนเพราะ เด็กที่ได้รับการส่งเสริมEQ แต่เด็กจะเติบโตขึ้นมีความมั่นคงทางอารมณ์ รู้จักยับยั้งชั่งใจ ทำให้สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ความฉลาดทางอารมณ์ของลูกสร้างได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในท้องจนเมื่อลูกโตขึ้น ซึ่งควรเริ่มต้นจากคุณพ่อคุณแม่เองที่จะต้องทำจิตใจให้แจ่มใส ไม่เครียด แสดงอารมณ์ความรู้สึกให้ลูกเห็นได้อย่างเหมาะสม เพราะเด็กๆ รับความรู้สึกและอารมณ์จากคนรอบข้างได้ไว เมื่อเขาสัมผัสได้ถึงความอ่อนโยม แจ่มใสของพ่อแม่ ก็จะซึมซับไปพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของตัวเองได้อัตโนมัติและต่อเนื่อง นอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่ยังสามารถกระตุ้นและเพิ่มความฉลาดของ EQ ลูกได้มากขึ้นอีกด้วยวิธีต่างๆ เช่น
 

  • ให้ลูกได้ลองชิมอาหารต่างๆ หรือดมกลิ่นต่างๆ แล้วบอกได้ว่าชอบอะไร ไม่ชอบอะไร เพื่อฝึกการบอกอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเปิดเผย และสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ
  • ให้ลูกได้แสดงความเห็นของตัวเองต่อการ์ตูนหรือหนังที่ได้ดู เพลงที่ได้ฟัง ของเล่นที่ได้เล่น หรือกิจกรรมที่ทำร่วมกับพ่อแม่ จะช่วยกระตุ้นให้ลูกมีอิสระในการใช้อารมณ์ความรู้สึกถ่ายทอดความคิดโดยไม่ปิดกั้น
  • เล่นโยนรับลูกบอลกับลูก แล้วลองส่งพลาด รับพลาด หรือโยนผิดทาง เพื่อให้ลูกรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองจากความโกรธ โมโห หรือไม่ได้ดังใจเมื่อรับบอลไม่ได้ ซึ่งคุณแม่ควรสอนลูกไปด้วยเรื่องความผิดพลาด ความอดทน ความตั้งใจ สมาธิ และการทำงานที่ประสานกันระหว่างการมองเห็น การเคลื่อนไหวร่างกาย และการทรงตัว

 

 

เทคนิคส่งเสริมความฉลาดคุณธรรมจริยธรรม MQ


 

MQ หรือ ความฉลาดทางศีลธรรมจริยธรรม มีความสำคัญมากกับเด็กยุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ เพราะนอกจากลูกจะเรียนได้เก่ง อารมณ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้แล้ว เขาจะต้องมีระเบียบวินัยต่อตัวเองและสังคม รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น รู้ผิดชอบ ซึ่งการจะสร้าง MQ ได้นั้น คุณพ่อคุณแม่จะต้องปลูกฝังมาตั้งแต่ยังเล็กและทำอย่างต่อเนื่อง ผ่านตัวอย่างที่ดีจากคุณพ่อคุณแม่เอง ผ่านสื่อต่างๆ ที่ลูกได้เห็น และผ่านการฝึกฝนง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น
 

  • ให้ลูกได้เล่นกับเพื่อนบ่อยๆ ทั้งเล่นของเล่น การร้องเพลงด้วยกัน เล่นดนตรีด้วยกัน วิ่งเล่น หรือปั่นจักรยาน ซึ่งจะกระตุ้นให้ลูกเรียนรู้เรื่องการแบ่งปันของเล่นกับเพื่อน ช่วยเพื่อนเมื่อเพื่อนล้ม เป็นต้น
  • คุณพ่อคุณแม่ต้องทำเป็นตัวอย่างให้ลูกเห็นเรื่อง MQ ตลอดเวลา เช่น คุณพ่อช่วยคุณแม่กวาดบ้าน คุณแม่ฝากขนมไปให้เพื่อนบ้าน เมื่อถึงเวลาเวลานอนคุณแม่ก็จะต้องไปแปรงฟันก่อน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องทำให้ลูกเห็น และพูดให้ได้ยินอยู่ตลอด เพื่อกระตุ้นให้เขารู้ว่าเป็นสิ่งที่ควรทำ เป็นสิ่งถูกต้อง จนกลายเป็นพื้นฐานของ MQ ที่สามารถต่อยอดไปถึงเรื่องความรับผิดชอบต่อผู่อื่นและสังคมได้เทคนิคทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างเล็กน้อยของการส่งเสริมความฉลาด และทักษะการเรียนรู้รอบด้านให้ลูกได้ง่ายๆ ผ่านประสาทสัมผัสมหัศจรรย์ทั้ง 7 ซึ่งลูกน้อยจะฉายแววเก่ง อัจฉริยะได้นั้นต้องได้รับความเอาใจใส่จากคุณพ่อคุณแม่ด้วยเป็นสำคัญทั้งการกระตุ้นด้วยกิจกรรมการเล่นต่างๆ การพักผ่อน รวมถึงการดูแลเรื่องโภชนาการอาหารการกินที่เป็นแหล่งพลังงานสำคัญในวัยนี้ด้วย
 


 

อาหารต้องมีประโยชน์ครบทั้ง 5 หมู่ รวมถึงแร่ธาตุสารอาหารที่จำเป็น นมต้องเลือกนมที่มีสารอาหารครบถ้วนเหมาะสมกับวัย มีแคลเซียมสูงเพื่อพัฒนาทั้งร่างกายและสติปัญญาของลูกวัยนี้ถึงจะประกอบกันครบสมบูรณ์ให้ลูกน้อยเติบโตฉลาดครบรอบด้านทั้ง IQ EQ และ MQ

 

www.rakluke.com


โดย: มิส  วาลียา    บุญมี
งาน: งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: www.rakluke.com

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 4 ครั้ง