[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

วิธีการเปิดใช้งานสมอง เพิ่มพลังการเรียนรู้10เท่า

1. เปลี่ยนความคิดจาก แง่ลบ  ให้เป็น แง่บวก  
สร้างเป้าหมาย
ต้องทำสิ่งต่าง ๆ อย่างมีเป้าหมาย กระตุ้นให้ตนเองอยากฉลาดแบบนักคิดระดับโลก เช่น ก่อนจะอ่านหนังสือก็ต้องรู้ก่อนว่า เรากำลังจะอ่านอะไร อ่านไปเพื่ออะไร
 
ทำลายความคิดที่ทำให้เราคิดในทางลบ 
เราต้องนำความคิดนั้นออกไปให้ได้  เช่น เชื่อว่าตัวเองทำไม่ได้ ความจำไม่ดี เมื่อเราเห็นคนอื่นทำไม่ได้เราจึงคิดว่าเราทำไม่ได้ เป็นต้น

ใส่ความคิด Positive ลงไปแทนที่ Negative 
แล้วตัดความคิดมันทิ้งไปอย่าให้กลับมาบ่อยๆ เช่น เราทำได้ , มันไม่ยากเกิดความพยายาม , ปัญหามีทางออกและทางแก้ไขเสมอ ฉันจะไม่ถือสา เป็นต้น
 
2. การหัดผ่อนคลายทั้งกายและใจ จะทำให้คนเราจะเรียนรู้ได้เร็ว
    อาจกล่าวได้ว่า การผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ ช่วยยับยั้งความคิด Negative ได้ชั่วคราว เมื่ออยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายทั้งกายและใจ ดังนั้น การสวดมนต์ ฝึกโยคะ ฝึกสมาธิ หรือ ออกกำลังกาย ทำให้เรารู้จักผ่อนคลายจิตใจบ้างได้เป็นอย่างดี
 

3. สังเกตตัวเองว่าพยายามเรียนรู้พัฒนาตนจากสื่อใดได้ดี เป็นพิเศษ 
     เช่น บางคนพบว่าตนเองเรียนรู้ได้เร็วจากการอ่าน ,การพูดคุยกับผู้อื่น, การคำนวณ,การแสดงออกทางดนตรี และศิลปะ , การเข้าใจผู้อื่น, การใช้ทักษะทางภาษา, การขาย ฯลฯ เป็นต้น  
     ดังนั้น ถ้าเราต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้ดีขึ้น จำเป็นต้อง

มองหาสิ่งที่เราสนใจ 
จะทำให้เกิดการเรียนรู้ ด้วยวิธีแบบใดก็ได้ ที่ทำให้เราเรียนรู้ได้เร็ว ก่อนที่จะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ต่อไป?

สังเกตสมาธิสูงสุดของเราอยู่ในช่วงเวลาใด 
ตัวเรามีความกระตือรือร้นสูงสุดเมื่อได้ทำกิจกรรมใด ?

 4. ตั้งคำถามพยายามสร้างจุดเชื่อมโยงระหว่างสมองกับข้อมูล 
     จะช่วยให้ประสิทธิภาพสมองของเราสามารถเก็บข้อมูลและดึงข้อมูลมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว ควรเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะทำให้สมองมีการพัฒนาต่อเนื่อง

5. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้เรากระตือรือร้น 
    สดชื่น  อารมณ์แจ่มใส  เมื่อสมองมีการตื่นตัวดียิ่งขึ้น ทำให้สมองทั้ง 3 ส่วน คือ ส่วนซ้าย ส่วนขวา และสมองส่วนกลาง ของเราจากการออกกำลังกายนานติดต่อกัน 12 - 20 นาที ส่งผลให้ ข้อมูลในสมองทำการแลกเปลี่ยนได้ จัดเก็บลำดับข้อมูลที่สะสมในแต่ละวันอย่างสะดวก สมองเราใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6. สมองในส่วนความจำ จะทำงานได้ดีในเวลาที่ต่างกัน ดังนี้
    ความจำระยะสั้น >>> ช่วงเช้า
   ความจำระยะระยะยาว >>> ช่วงบ่าย
   จำเกี่ยวกับตัวเลข >>> ก่อนนอน


วิธีการเปิดใช้งานสมอง เพิ่มพลังการเรียนรู้10เท่า


โดย: มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
งาน: งานกิจกรรมนักเรียน
อ้างอิงแผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://consult.eduzones.com/nateduzones/178196

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 2 ครั้ง