[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

เทคนิคการจัดแต่งอาหารสำหรับหนูๆ

ที่มา : เมนูคุณหนูหรรษา โดย ลดเค็มครึ่งหนึ่งคนไทยห่างไกลโรค, เด็กไทยไม่กินหวาน, เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย, กรมอนามัย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

เทคนิคการจัดแต่งอาหารสำหรับหนูๆ thaihealth

การจัดแต่งอาหาร จริงๆ แล้วไม่มีหลักเกณฑ์อะไรตายตัว เพียงแค่ปรับการจัดวาง เปลี่ยนรูปทรงเดิมๆ ของอาหารนิดๆ หน่อยๆ จากอาหารจานเดิมก็ให้ความรู้สึกที่เปลี่ยนไปแล้ว

ซึ่งเทคนิคง่ายๆ ที่เราจะมานำเสนอนี้คือเริ่มจากการแบ่งสัดส่วนของอาหารจากหลัก และอาหารจานรองที่ชัดเจนและจัดวางให้สวยงาม ขั้นตอนนี้เรื่องของภาชนะประเภทจานหลุมหรือถ้วยชามที่เป็นเซ็ตก็สามารถช่วยได้ คุณแม่สามารถคิดอาหารจานหลักและรองมาสร้างเรื่องราวเชื่อมโยงกัน ทำให้มื้ออาหารของลูกๆ สนุกสนานมากยิ่งขึ้นได้ เช่น อาหารจานหลักเป็นปลา ก็ลองให้จัดข้าวมีหน้าตาเหมือนแมว เพราะแมวชอบกินปลา พร้อมเสริมบทสนทนาระหว่างมื้ออาหารว่า ปลามีประโยชน์อย่างไรกับร่างกาย เด็กๆ จะได้เรียนรู้เรื่องต่างๆ จากอาหารแต่ละมื้อด้วย

ข้าวสวย ข้าวกล้องสามารถจับเปลี่ยนรูปทรงให้น่าสนใจขึ้นได้ ด้วยพลาสติกถนอมอาหาร หรือพิมพ์ข้าวในรูปแบบต่างๆ หรือแม้แต่ถ้วยเองก็สามารถนำมาจัดทรงข้าวให้มีรูปร่างที่สวยงามกว่าการตักข้าวลงบนภาชนะเฉยๆ การเพิ่มหน้าตาให้อาหารด้วยรูปทรงง่ายๆ จากสาหร่ายตัดแต่งก็ทำให้มุมมองและความรู้สึกต่ออาหารเปลี่ยนไป และเทคนิคการตัดแต่งสาหร่ายที่ง่ายที่สุด ไม่ซับซ้อน ก็เริ่มจากวงกลม 2 ชิ้น สำหรับทำตา รูปทรงโค้งสำหรับทำปากยิ้ม นำไปตกแต่งบนข้าวก็ทำให้ข้าวโล้นๆ ดูน่ารักขึ้นมาทันที

 

http://www.thaihealth.or.th/Content/38619-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B9%86.html


โดย: มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์
งาน: งานโภชนาการ
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://www.thaihealth.or.th/Content/38619-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B9%86.html

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 1 ครั้ง