[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ทักษะการใช้มีดและความปลอดภัย

ทักษะการใช้มีดและความปลอดภัย

 • มีดบนเขียง

จุดประสงค์

เรียนรู้วิธีที่ถูกต้องในการใช้และดูแลมีด

คำอธิบาย

วางแผนกิจกรรมที่ท่านได้เรียนรู้วิธีใช้มีดอย่างปลอดภัย ท่านอาจจะเชิญผู้มีความรู้และประสบการณ์มาสอนวิธีเหลาหรือแกะสลักไม้ ท่านอาจจะเรียนรู้และฝึกวิธีขว้างมีดได้เช่นกันถ้าท่านมีมีดที่ถูกออกแบบมาให้ขว้างโดยเฉพาะ พึงแน่ใจว่าท่านใช้เทคนิคความปลอดภัยที่เหมาะสมตลอดกิจกรรมนี้ ดูแลและลับมีดทุกครั้งหลังจากกิจกรรมสิ้นสุด หาวิธีใช้มีดระหว่างอยู่ในค่าย เช่น เตรียมเศษไม้สำหรับแคมป์ไฟ พึงปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้ในช่วงกิจกรรมของท่าน

ความปลอดภัยเรื่องมีด

 • อย่าส่งด้านคมมีดให้ใคร ปิดหรือใส่ปลอกมีดก่อน ส่งด้านที่เป็นด้ามจับก่อนเสมอ
 • หันคมมีดออกนอกตัวเสมอ ถ้าลื่นคมมีดจะไม่บาดท่าน
 • อย่าวางมีดไว้บนพื้น
 • ใส่ปลอกมีดเก็บไว้ในที่ปลอดภัยเสมอ อย่าให้เด็กเอื้อมถึง
 • อย่าเดินถือมีด และคอยดูสภาพแวดล้อมรอบตัวเมื่อท่านกำลังใช้มีด

การดูแลมีด

 • รักษามีดให้สะอาด แห้ง คม และไม่เป็นสนิม
 • ใช้น้ำมันเครื่องหยอดเล็กน้อยตามข้อต่อและใบมีด
 • อย่าพยายามตัดวัตถุแข็งเช่นโลหะ อิฐ และอื่นๆ ที่คล้ายกัน วัตถุเหล่านี้จะทำให้ใบมีดเสียหาย ต้องถอนตะปูออกจากไม้ก่อนจึงจะเริ่มตัดหรือแกะสลัก
 • อย่ากดสันมีดหรือใช้ใบมีดงัดแงะของบางอย่างเพราะใบมีดจะบิ่น
 • เก็บมีดให้ห่างจากไฟ ความร้อนจะทำให้เหล็กนิ่ม พอมีดอ่อนตัวก็จะลับยาก

การลับมีด:

 • นำของที่ต้องใช้ลับมีดมาด้วย เช่น หินลับมีดและน้ำมันเครื่อง
 • หยอดน้ำมันเครื่องสองสามหยดบนหินลับมีดด้านหยาบ น้ำมันทำให้โลหะหลวมลอยตัวและกันไม่ให้เสียดสีกับผิวหินลับ
 • วางใบมีดบนหินลับ (ใช้ด้านหยาบสำหรับมีดที่ทื่อมากและด้านละเอียดเมื่อต้องการลับเล็กน้อย) ยกสันมีดขึ้นเล็กน้อยและถูขอบคมไปตามหินลับ ลับเป็นรูปวงกลมตามแนวราบประหนึ่งกำลังเฉือนหินเป็นแผ่นบางๆ
 • กลับด้าน และใช้วิธีเดิมลับใบมีดอีกด้าน
 • ทำเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ จนมีดคม ทดสอบความคมกับกิ่งไม้แห้งหรือกิ่งเล็กๆ

 


ทักษะการใช้มีดและความปลอดภัย


โดย: มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส
งาน: งานลูกเสือ
อ้างอิงแผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://www.lds.org/youth/activities/young-women-camp/emergency-preparedness-and-survival-skills/knife-skills-safety?lang=eng&clang=tha

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 1

อ่าน 2 ครั้ง