[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

เคล็ดลับพัฒนาอัฉริยภาพ 8 ด้าน เพื่อก้าวสู่ความเป็นอัจฉริยะ

“This is a simple and so obvious …only a genius could think of it”

สมองซีกซ้ายและซีกขวา
สมองซีกซ้าย —— ตรรกะ —— การวางแผน ไวยากรณ์ การเขียนซ้ำแก้ไข การหาข้อมูล การใช้สัญลักษณ์ต่างๆ
สมองซีกขวา —— อารมณ์ ความรู้สืก —— ความน่าตื่นเต้น สีสัน การใช้จินตนาภาพและจินตนาการ การใช้ความแปลกใหม่ การใช้ข้อมูลสนุก ขี้เล่น

มนุษย์เรามีอัจฉริยภาพอย่างน้อย 8 ด้าน และในคนหนึ่งคนก็มีครบทั้ง 8 ด้าน

1. อัจฉริยภาพด้านภาษา
อัจฉริยภาพด้านภาษานี้จำเป็นมากสำหรับแทบทุกอาชีพ บุคคลที่มีอัฉริยภาพด้านนี้ คือคนที่เป็นนายของภาษา สามารถใช้ภาษาได้อย่างที่ใจต้องการ…มีทักษะในการรับรู้ข้อมูลผ่านภาษาสูงมาก เป็นคนช่างสังเกต
กิจกรรมส่งเสริม
การฟังอย่างลึกซึ้ง —— ฝึกหน้าที่เป็น Moderator —— ฟังและออกเสียงตามภาษาอื่นๆ —— เลือกฟังเพลงหลายๆ ภาษา —— เคี้ยวอาหารให้ละเอียด —— ถามความหมายศัพท์ใหม่ —— อ่านสารบัญหนังสือขายดี ——สรุปการประชุมเป็นคำคล้องจอง —— หัดทำ Mind Map ——เล่าเรื่องขำขัน —— ชวนคุย

2. อัจฉริยภาพด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว
คนที่อัจฉริยภาพด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว คือคนที่สมองทำงานเร็ว และทรงพลังเป็นพิเศษเมื่อร่างกายของเขามีการเคลื่อนไหว…เมื่อเขาได้เล่น…ได้เต้น…ได้ออกกำลังกาย
กิจกรรมส่งเสริม
หายใจให้ถูกต้อง —— จัดกระดูกสันหลังให้ตรง —— ทานอาหารให้ครบส่วนและเลือกทานอาหารสุขภาพ —— ทำสิ่งที่ไม่เคยทำ —— ซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้ —— ใช้ร่างกายสลับซีก —— ออกกำลังกาย —— ฝึกทำท่าบริหารสมอง (Brain Gym)

3. อัฉริยภาพด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ
คนที่มีความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ มองอะไรก็มักเห็นเป็นภาพชัดเจนอยู่ในจินตนาการ…เมื่อคนกลุ่มนี้หลับตาลง จะมองเห็นภาพหนังสือที่อ่านลอบอยู่ตรงหน้าได้
กิจกรรมส่งเสริม
พกปากกาสี หรือปากกาเน้นข้อความ —— หัดทำ Mind Map —— เข้า search engine หารูป —— วาดแผนที่ —— ฝึกวาดวงกลม —— ฝึกจัดดอกไม้ —— จัดกระเป๋า จัดบ้าน หรือจัดโต๊ะทำงานให้มีระเบียบ —— รื้อ สำรวจ ประกอบอุปกรณ์ที่เสียแล้ว —— ใช้กราฟ แผนภูมิ แผนผัง —— ฝึกเขียนอักษรกลับหัว

4. อัฉริยภาพด้านตรรกะและคณิตศาสตร์
วันๆ หนึ่งเราต้องใช้ทักษะด้านตรรกะและคณิตศาสตร์เยอะมากๆ โดยไม่รู้ตัว…คนที่มีอัฉริยภาพด้านนี้ จะมีลักษณะเป็นคนช่างสงสัย ชอบสืบค้นข้อมูล ชอบสืบสวนสอบสวน…
กิจกรรมส่งเสริม
บวกค่าอาหาร —— หัดทำ Mind Map —— บวกเลขทะเบียนรถ —— อ่านหนังสือเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ —— ติดตามข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี —— ฝึกเล่นเกมที่ต้องวางแผน —— เรียนรู้การวางแผนและจัดระบบ —— ทำบัญชีรายรับ รายจ่ายประจำวัน —— จัดหมวดหมู่สิ่งของ —— ทยซิ ทายซิ สังเกตผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมา

5. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเอง
คนกลุ่มนี้มักชอบรับพลังงานจากการอยู่นิ่งๆ กับตัวเอง ได้มองความคิดตัวเอง มีความสุขกับการคิดไป คิดมา ถาม-ตอบเกี่ยวกับชีวิตตัวเอง…คนมีอัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองสามารถที่จะอยู่ตามลำพังอย่างมีความสุข โดยไม่ต้องพึ่งผู้อื่นและปัจจัยภายนอก
กิจกรรมส่งเสริม
ตั้งเป้าหมายหรือผลสัมฤทธิ์ปลายทางในสิ่งที่จะทำให้ชัดเจนเพื่ให้สำเร็จและมีประสิทธิภาพ —— ทบทวนชีวิตในวันนี้ —— วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของตัวเอง —— ตั้งเป้าหมายแบบไคเซน —— การผ่อนคลาย —— เขียนชีวประวัติตนเอง —— ลองทำแบบทดสอบต่างๆ —— ยิ้มให้ตนเองก่อนออกจากบ้าน —— วันของฉัน ให้รางวันกับตัวเอง

6. อัจฉริยภาพด้านมนุษยสัมพันธ์และการเข้าใจผู้อื่น
ลักษณะเด่นของคนกลุ่มนี้คือมีความเป็น “นักฟัง” หรือความเป็นผู้ฟังสูงมาก…และถ้าอยากประสบความสำเร็จทั้งการงานและชีวิตความสัมพันธ์ส่วนตัวในสังคมที่มีมนุษย์อยู่ร่วมกันเกิน 2 คนขึ้นไปแล้วละก็ ความสัมพันธ์ด้านมนุษยสัมพันธ์และการเข้าใจผู้อื่นมีความจำเป็นมาก
กิจกรรมส่งเสริม
ยิ้ม —— อ่านความหมายจากใบหน้า —— ฟังอย่างลึกซึ้ง —— ชวนคุยในเรื่องเขา บอกเล่าในเรื่องเรา หรือพูดคุยในเรื่องที่ทั้งสอฝ่ายสนใจ —— คิดแบบ Win-Win Situation —— นั่งดูผู้คน —— เพื่อนสอนเพื่อน แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ —— ร่วมกิจกรรมกลุ่มในโอกาสต่างๆ

7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจธรรมชาติ
อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจธรรมชาติได้ถูกส่งผ่านบรรพบุรุษมาใน DNA มนุษย์ทุกคน ถึงแม้เราจะไม่รู้ตัวก็ตาม และเป็นปัญญาด้านที่พัฒนาได้ง่าย และเป็น “ธรรมชาติ” ได้มากที่สุด
กิจกรรมส่งเสริม
จิบชา —— ออกไปอยู่นอกห้องปรับอากาศ —— ไปตลาดต้นไม้ —— ทำศิลบะภาพพิมพ์ —— หัดทำอาหาร —— กอดต้นไม้ในสวน ——ทำสมุดทับใบไม้ดอกไม้ —— ปลูกต้นไม้ในที่ทำงาน —— ใช้ผลิตภัณพ์จากธรรมชาติ —— ไปดูดาวท้องฟ้าจำลอง —— ถอดรองเท้าเดินบนพื้นดิน ทราย หรือหญ้า

8. อัจฉริยภาพด้านดนตรีและจังหวะ
อัจฉริยภาพด้านดนตรีและจังหวะช่วยให้เราจำได้แม่น และมองเห็นภาพรวมได้ทั้งหมด…ดนตรีและจังหวะช่วยจัดระบบคลื่นสมองให้เข้าสู่ภาวะผ่อนคลาย และเหมาะกับการเรียนรู้และการพักผ่อน
กิจกรรมส่งเสริม
ฟังเสียงในสวน —— ร้องเพลงในห้องน้ำ ——ร้องคาราโอเกะ —— เปลี่ยนเนื้อเพลงเล่นสนุก —— เพิ่มไสตล์ หลายแนวเพลง —— เปิดเพลงบรรเลงเบาๆ คลอระหว่างอ่านหนังสือหรือประชุม —— ฝึกอ่านออกเสียงเป็นจังหวะจะโคน

ลองไปฝึกฝนกันนะคะ จะได้มีอัจฉริยภาพกันทุกด้าน หวังว่าคงมีประโยชน์กับทุกคนนะคะ 

ที่มา : สรุปจากหนังสืออัฉริยะสร้างได้ โดย วนิษา เรซ


www.samysamyface.wordpress.com


โดย: มิส  วาลียา    บุญมี
งาน: งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: www.samysamyface.wordpress.com

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 2 ครั้ง