[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานอนุรักษ์ 4.0 ใช้ดาวเทียมติดตามทรัพยากรธรรมชาติ

“ค่ายเพาเวอร์กรีน” ครั้งที่ 12

 

 

งานอนุรักษ์ไม่ใช่แค่ถือป้ายประท้วง ลุยป่าชายเลนปลูกต้นไม้ หรือขึ้นดอยปลูกป่า เพราะในยุคไทยแลนด์ 4.0 นี้การนำเทคโนโลยีมาใช้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานอนุรักษได้มาก ซึ่งเยาวชนใน “ค่ายเพาเวอร์กรีน” ครั้งที่ 12 นี้ก็ได้สัมผัสการอนุรักษ์ที่นำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ประโยชน์

นับเป็นปีที่ 12 แล้วที่ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจทางด้านพลังงานได้ร่วมมือกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือ “ค่ายเพาเวอร์กรีน” ที่ได้ขึ้นเมื่อปลายเดือน ต.ค.60 ที่ผ่านมา 

ครั้งนี้ค่ายพาวเวอร์กรีนจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “เศรษฐกิจ สังคม และความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างสมดุลอย่างไรให้ยั่งยืนในยุคไทยแลนด์ 4.0” โดยมีเยาวชนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 70คน จากผู้สมัครจากทั่วประเทศ 429 คน ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายนี้ 

จุดมุ่งหมายของค่ายพาวเวอร์กรีนครั้งที่ 12 นี้ คือการเรียนรู้เรื่องการสร้างสมดุลเศรษฐกิจ สังคมและความหลากหลายทางชีวภาพ ณ จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดระยอง เนื่องจากทั้งจังหวัดระยองและชลบุรีนั้น เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเกษตรกรรม และแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญ อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ พรรณพืชและสัตว์จำเพาะถิ่น 

สำหรับสถานที่เรียนรู้เรื่องความหลายหลายทางชีวภาพของป่าชายเลนของเยาวชนในค่ายพาวเวอร์กรีนครั้งที่ 12 นี้คือ ป่าชายเลน ณ ทุ่งโปรงทอง และ ป่าชายเลนแสมภู่ ปากน้ำประแส จังหวัดระยอง ซึ่งเยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะความพิเศษของต้นโปรงทอง ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก บริเวณโคนต้นมีพูพอนเล็กน้อยและมีรากค้ำจุนขนาดเล็ก โดยจะพบต้นโปรงทองที่ป่าชายเลนด้านในที่มีน้ำทะเลท่วมถึงสม่ำเสมอ และดินระบายน้ำได้ดี บริเวณที่เรียกว่าทุ่งโปรงทองนั้นมีต้นโปรงขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น เมื่อต้นโปรงทองโดนแสงอาทิตย์ในยามเช้า แสงนั้นจะสะท้อนให้ใบโปรงกลายเป็นสีเหลืองทองทั้งทุ่ง ซึ่งเยาวชนในค่ายส่วนใหญ่ต่างบอกว่าทุ่งโปรงทองนั้นสวยและแปลก 

ทีมข่าวผู้จัดการวิทยาศาสตร์ได้ตามเยาวชนเข้าไปสำรวจทุ่งโปรงทอง ซึ่งเมื่อเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆ ก็ได้พบวิถีชุมชนที่สามารถประยุกต์การท่องเที่ยวให้เข้ากับธรรมชาติของป่าชายเลนได้อย่างสมดุล โดยอาชีพหลักของชาวบ้านที่ปากน้ำประแสคือการทำประมง เลี้ยงหอยนางรม และเผาถ่านจากต้นโกงกาง และเมื่อเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น ชาวบ้านในชุมชนนั้นก็ได้จัดแบ่งหน้าที่ในการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ชายหาดและการรับส่งนักท่องเที่ยวเข้ามายังทุ่งโปรงทอง 

นอกจากนี้ชาวชุมชนยังได้ปรับเปลี่ยนวิธีในการหาสัตว์น้ำโดยใช้อวนตาห่างแทนอวนตาถี่เพื่อให้ลูกสัตว์น้ำนั้นสามารถลอดอวนออกไปได้ และได้มีการยกเลิกการนำไม้โกงกางมาเผาถ่าน เพื่อให้ป่าชายเลนนั้นมีไม้โกงกางเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำต่อไป ซึ่งทำให้การท่องเที่ยวในพื้นที่นี้อยู่ได้อย่างยั่งยืน

เมื่อเยาวชนค่ายพาวเวอร์กรีนได้ศึกษาเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพผ่านทางฐานความรู้ต่างๆในทุ่งโปร่งทองแล้ว ก็ได้เดินทางไปต่อยังพื้นที่ชุมชนเรือเล็กปากคลองตากวนซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้โรงไฟฟ้า BLCP เพื่อเรียนรู้ความสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชน ซึ่งสถานที่แห่งนี้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงหอยแมลงภู่ด้วยการใช้น้ำเชื้อในการล่อให้หอยแมลงภู่นั้นมาเกาะเชือก ที่ชาวบ้านได้นำไปวางเพื่อล่อหอยแมลงภู่ในทะเล 

สำหรับยุคประเทศไทย 4.0 นั้น เราเลี่ยงไม่พูดถึงเรื่องเทคโนโลยีไปไม่ได้ ซึ่งปัจจุบันนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนสำคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพมาก ซึ่งประเทศไทยนั้นมีดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ ชื่อ ‘ดาวเทียมธีออส’ (Theos) หรือ ‘ดาวเทียมไทยโชติ’ ที่ช่วยให้เราสามารถติดตามและใช้ประเมินภัยพิบัติอย่าง พายุ หรือน้ำท่วม จากการข้อมูลเมฆที่ดาวเทียมส่งมาที่สถานีรับสัญญาณได้

ดาวเทียมไทยโชติโคจรรอบโลกโดยเคลื่อนลงจากขั้วโลกเหนือลงสู่ขั้วโลกใต้ ซึ่งการโคจรในลักษณะนี้ช่วยประเมินภัยพิบัติต่างๆ ข้างต้นได้ อีกทั้งยังสามารถใช้สำรวจหามลพิษจากคราบน้ำมันในทะเล หรือดู "จุดร้อน” (hot spot) เพื่อประเมินพื้นที่ไฟไหม้ ดูความเปลี่ยนแปลงของสภาพป่าว่าในแต่ละปีป่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง อีกทั้งยังใช้จัดการดูแลป่าและพืชอาหารของสัตว์ สำรวจหาชนิดป่า และพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำลายได้ 

ภูมิ โพธิ์พัฒนาชัย วิศวกรดาวเทียมประจำห้องปฏิบัติการการรับสัญญาณและผลิตข้อมูลดาวเทียม สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) หรือจิสด้า เผยว่า การใช้ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรในการบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ ยกตัวอย่างในปีนี้ ช้างเข้ามาบุกรุกพื้นที่ป่าซึ่งไม่ใช่ถิ่นหากินของช้างเพิ่มมากขึ้น ทางฝ่ายที่ควบคุมการรับสัญญาณดาวเทียมและการถ่ายภาพ ก็จะทำการถ่ายภาพและเก็บข้อมูลบริเวณพื้นที่นั้นมา และใช้แสงสีในการแทนค่าวัตถุในภาพ ซึ่งสีที่ปรากฏออกมาจากการแทนค่านั้นจะเป็นสีเท็จที่เป็นสีตรงข้ามกับสีที่เราเห็น และจากการแทนค่าสีเท็จนี้เองทำให้ทางฝ่ายซึ่งรับหน้าที่ประมวลผลข้อมูลสามารถนำมาใช้เพื่อดูข้อมูล 

"อย่างเรื่องความชื้นของดินหรือลักษณะของพืชว่า เมื่อแทนค่าพืชชนิด A เป็นสีแดงและแทนค่าพืชชนิดB เป็นสีเขียว เมื่อแปรผลภาพออกมาเป็นสีเท็จแล้ว จะเห็นว่าพืชชนิด A และ B มีการกระจายตัวเป็นแบบใด จากนั้นก็สามารถนำมาประมวนผลในข้อมูลได้ว่าที่ช้างบุกรุกพื้นที่ป่าที่ไม่ใช่ถิ่นหากินเดิมของมันเนื่องจากพื้นที่ทุ่งหญ้านั้นเริ่มถูกแทนด้วยพื้นที่ป่าเป็นต้น จากข้อมูลนี้ทำให้สามารถนำไปวางแผนเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ทุ่งหญ้าที่เป็นแหล่งอาหารของช้างต่อไป"

ทีมข่าวผู้จัดการวิทยาศาสตร์ยังได้สัมภาษณ์ความรู้สึกเยาวชนเกี่ยวกับค่ายเพาเวอร์กรีนในครั้งนี้ ซึ่งหลายๆคนกล่าวว่ามีสัตว์และพืชหลายชนิดที่พึ่งได้มาเห็นและได้มาสัมผัสในค่ายนี้เป็นครั้งแรก เช่น หมีขอ นกฟลามิงโก นกแก้วมาร์คอ แพนด้าแดง ลิงป่า ต้นแสม ปูดำ ปูก้ามดาบ ควายเผือก กระทิง นกกินปี ต้นโปรงทอง วัวแดง เลียผา นกกินเปรี้ยว ปลากระทุ้งเหา อีกยังกล่าวอีกว่าสามารถนำความรู้ที่ได้จากค่ายนี้ไปใช้ในกระบวนการการทำงานเป็นกลุ่ม โดยเรียนรู้จากสิ่งที่อยู่ในห้องเรียนไปจนถึงนอกห้องเรียนสู่การลงมือปฏิบัติจริง มาใช้ต่อยอดความรู้และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์น้ำและป่าชายเลน การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งอย่างถูกวิธี และยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปแบ่งบันประสบการณ์ให้พี่ๆ น้องๆ และชุมชน เพื่อที่จะให้ประเทศเราพัฒนาไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนเยาวชนศึกษาป่าชายเลน
 
เยาวชนศึกษาป่าชายเลน

ทุงโปรงทอง
 
ทุงโปรงทอง

ปูก้ามดาบ
 
ปูก้ามดาบ

เยาวชนศึกษาหอยแมลงภู่
 
เยาวชนศึกษาหอยแมลงภู่

 ชาวชุมชนตาก “อวน” สำหรับหาปลา
 
ชาวชุมชนตาก “อวน” สำหรับหาปลา

 


ตามไปดูงานอนุรักษ์ 4.0 ใช้ดาวเทียมติดตามทรัพยากรธรรมชาติ


โดย: มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
งาน: งานกิจกรรมนักเรียน
อ้างอิงแผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://mgronline.com/science/detail/9600000112402

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 2 ครั้ง