[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

พัฒนาเด็กด้วย “ความเงียบ”
 

    แฟ้มภาพ

 

 

     ธรรมชาติของเด็กๆ นั้น จะชอบเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการจับเด็กให้มานั่งนิ่งๆ นั้น อาจจะเป็นเรื่องที่ยากมาก แต่แท้จริงแล้วการฝึกเด็กให้นิ่งสงบ หรืออยู่ในความเงียบนั้นก็เป็นสิ่งที่จำเป็น Joseph Moran (นักประสาทวิทยา) ได้กล่าวว่า หากอยู่ในความเงียบสงบสมองของคนเราจะเกิดสมาธิ จึงทำให้สามารถประมวลผลสิ่งต่างๆ ได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น อีกทั้งความคิดสร้างสรรค์ก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วย ดังนั้นในชีวิตประจำวันคุณพ่อคุณแม่ควรจัดเวลาเงียบให้กับตัวเองและลูกๆ ของท่านบ้าง โดยเริ่มฝึกจากระยะเวลาสั้นๆ แล้วเพิ่มเวลามากขึ้นตามความสามารถของเด็ก ดังนี้


1. จัดบรรยากาศให้เหมาะสม คุณพ่อคุณแม่ควรจัดบรรยากาศของห้องให้เงียบสงบ สะอาด มีอากาศที่ถ่ายเทมีแสงที่เหมาะสม และควรลดสิ่งเร้าที่อยู่รอบข้างลูกให้ได้มากที่สุด ได้แก่ ไม่ควรเปิดโทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ เพื่อให้เด็กได้สัมผัสกับบรรยากาศของความเงียบสงบอย่างแท้จริง

2. ทำสมาธิ สำหรับในวัยเด็กเล็กนั้นสามารถนั่งได้เงียบๆ ประมาณ 1 - 3 นาที โดยการทำสมาธิที่จะกล่าวถึงในในที่นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำสมาธิในรูปแบบของศาสนาแต่หมายถึงการที่คุณพ่อคุณแม่พาเด็กนั่งเงียบๆ แล้วให้นับลมหายใจเข้าออกเริ่มจาก 5 ครั้ง เพิ่มเป็น 10 ครั้ง หรือ 20 ครั้ง โดยขึ้นอยู่กับอายุและความสามารถของเด็ก หรือการที่คุณพ่อคุณแม่ให้เด็กนั่งหลับตาแล้วเปิดเพลงช้าๆ เบาๆประมาณ 2 - 3 นาที โดยที่คุณพ่อคุณแม่นั่งอยู่กับเด็กๆ ด้วย ซึ่งที่กล่าวมานั้นเป็นวิธีการฝึกให้เด็กทำสมาธิอย่างง่ายๆ

3. คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรให้เด็กมีของเล่นมากเกินไป เพราะจะทำให้ลูกไม่สนใจเล่นของเล่นอย่างจริงจังแต่จะเล่นสะเปะสะปะไปเรื่อย โดยใช้เวลาเล่นกับของเล่นแต่ละชิ้นเพียงชั่วประเดี๋ยวประด๋าวแล้วก็เบื่อ ของเล่นที่เหมาะให้เด็กฝึกสมาธิควรเป็นของเล่นที่เด็กเล่นได้คนเดียว ยกตัวอย่างเช่น ไม้บล็อก ตัวต่อ ต่อจิ๊กซอว์ เลโก้

4. กิจกรรมที่ฝึกให้เด็กเงียบและมีสมาธิ ได้แก่ วาดรูป ระบายสี อ่านหนังสือ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้คุณพ่อคุณแม่สามารถเปิดเพลงบรรเลงเบาๆ คลอไประหว่างที่เด็กๆ ทำกิจกรรมเหล่านี้ด้วยซึ่งจะช่วยทำให้เด็กรู้สึกสงบผ่อนคลายมีสมาธิมากยิ่งขึ้น 

5. ฝึกให้เด็กเงียบเพื่อตอบคำถาม คุณพ่อคุณแม่สามารถใช้วิธีฝึกให้เด็กเงียบสงบโดยวิธีการตั้งคำถาม ยกตัวอย่างเช่น “ลูกลองบอกชื่อสัตว์ที่อยู่ในป่ามาซัก 3 ชนิด สิคะ” โดยให้เวลาเด็กได้เงียบคิดหาคำตอบสัก 1 - 3 นาที วิธีฝึกให้เด็กเงียบเพื่อตอบคำถามนี้ คุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกกับเด็กได้บ่อยๆ แต่ประเด็นหลัก คือ เมื่อคุณพ่อคุณแม่ตั้งคำถามกับลูกนั้น ไม่ควรไปเร่งรัดที่จะให้ลูกรีบตอบคำถามเร็วๆแต่ควรให้เวลาลูกได้คิดใคร่ครวญหาคำตอบเงียบๆ นั้น ด้วยตัวเอง 

   มีผลการวิจัยกับหนูทดลอง พบว่า เสียงที่ดังและความเงียบมีผลต่อสมองของคนเราแตกต่างกัน โดยขณะที่มีเสียงผ่านเข้ามายังสมองของหนูนั้นสมองไม่มีการพัฒนาเซลล์ใดๆ เลย แต่เมื่อให้หนูอยู่ในความเงียบประมาณ 2 ชั่วโมง พบว่า เซลล์สมองส่วนที่ทำหน้าที่ในการเรียนรู้ การควบคุมอารมณ์และความจำนั้นได้มีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด (Journal Brain, Structure and Function,2013)


   “ความเงียบ” นั้น มีประโยชน์ในการช่วยพัฒนาสมองของเด็กๆ แต่ข้อควรระวังคือ ความเงียบนั้นไม่ได้หมายถึงการทอดทิ้งหรือการละเลยไม่เอาใจใส่ปล่อยให้เด็กๆ อยู่กับความเงียบอย่างลำพังโดยที่ไม่ให้เด็กๆ ทำกิจกรรมอะไรเลย


พัฒนาเด็กด้วย “ความเงียบ”


โดย: มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
งาน: งานกิจกรรมนักเรียน
อ้างอิงแผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://mgronline.com/qol/detail/9600000114215

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 4 ครั้ง