[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ประโยชน์ของคลอรีน ในน้ำประปา

การฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปา เป็นกระบวนการหนึ่งในการผลิตน้ำประปา การฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปามีหลายวิธี ได้แก่ การใช้แสงอุลตร้าไวโอเลต การใช้โอโซน หรือการใช้สารเคมีในการฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น การใช้ " คลอรีน’’ ฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปาเป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลายสำหรับระบบประปาทั่วโลก การผลิตน้ำประปาในประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน การประปาทุกแห่งจะใช้ "คลอรีน” ฆ่าเชื้อโรคเนื่องจากคลอรีนมีราคาไม่แพง หาได้ง่าย  กำจัดสิ่งสกปรกในระบบผลิตแล้วยังช่วยป้องกันเชื้อโรคที่อาจปะปนอยู่ในถังเก็บและระบบท่อจ่ายน้ำอีกด้วย ทั้งยังไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ และสัตว์เลี้ยงอย่างรุนแรง สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพได้ และที่สำคัญ คือ คลอรีนมีฤทธิ์ตกค้างเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนในน้ำต่อไป ซึ่งองค์การอนามัยโลก ได้กำหนดคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปาไว้ไม่ต่ำกว่า 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร และสูงสุดไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร

                  
         อย่างไรก็ตามการใช้ "คลอรีน” ฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปาอาจมีข้อด้อยอยู่บ้าง กล่าวคือ จะทำให้เกิดกลิ่นคลอรีนและจะทำปฏิกิริยาหรือรวมกับสารอินทรีย์ในธรรมชาติที่ละลายอยู่ในน้ำ ทำให้เกิดสารชนิดหนึ่งชื่อ "ไตรฮาโลมีเทน” ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งแต่ก็ไม่น่าเป็นห่วงมากนัก เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบที่จะนำมาใช้ในการผลิตน้ำประปา และคุณภาพน้ำประปาอยู่เป็นประจำ พบว่า  โอกาสที่จะเกิด "สารไตรฮาโลมีเทน” ในน้ำประปามีน้อยมาก   ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ผู้บริโภคจะต้องดื่มน้ำนานถึง 252 ปี จึงจะมีความเสี่ยงในระดับที่ทำให้เป็นโรคมะเร็งได้ และเมื่อเปรียบเทียบความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งกับการเกิดโรคระบบทางเดินอาหารที่มีน้ำเป็นสื่อและมีผลต่อสุขภาพ พบว่า อันตรายจากการใช้คลอรีนฆ่าเชื้อโรคในน้ำและการเกิดสารไตรฮาโลมีเทน    ที่มีความเสี่ยงต่อต่อการเกิดมะเร็งจากการดื่มน้ำประปาน้อยมาก เมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับจากการป้องกันการเกิดโรคของระบบทางเดินอาหารที่มีน้ำเป็นสื่อ
                  
          ดังนั้นการใช้คลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำและมีปริมาณคลอรีนคงเหลือในปริมาณที่พอเหมาะตามเกณฑ์เสนอแนะขององค์การอนามัยโลก จึงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือทำให้เจ็บป่วยเมื่อดื่มน้ำประปา  ผู้บริโภคจึงสามารถใช้น้ำประปาเป็นน้ำดื่มได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย
                  
          สำหรับกลิ่นคลอรีนในน้ำประปาจะเป็นสิ่งบ่งบอก และยืนยันได้ว่าน้ำนั้นสะอาด ปราศจากเชื้อโรค หรือกล่าวได้ว่าดื่มน้ำประปาแล้วรับประกันว่าปลอดภัยไม่เจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินอาหาร หากผู้บริโภคไม่ชอบกลิ่นคลอรีน ก็สามารถกำจัดได้ง่ายนิดเดียว เพียงแต่รองน้ำใส่ภาชนะที่สะอาด ทิ้งไว้สักประมาณ 20-30 นาที แล้วจึงค่อยนำไปดื่ม หรือนำน้ำไปต้ม โดยเปิดฝาไว้ กลิ่นคลอรีนก็จะระเหยหายไป ทำให้น้ำประปาน่าดื่มยิ่งขึ้น

ประโยชน์ของคลอรีน ในน้ำประปา


โดย: มิส  ภัทราภรณ์    เผ่าเต็ม
งาน: งานบริหารสระว่ายน้ำ
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://www.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/osc/ewt_news.php?nid=438&filename=4000

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 2 ครั้ง