[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ยืนทำงาน ออกกำลังอย่างไร

ยืนทำงาน ออกกำลังอย่างไร

ยืนทำงาน ออกกำลังอย่างไร


คนทำงานที่ต้องยืนนานมักประสบปัญหาอาการปวดน่อง เท้า และหลัง เป็นประจำ แถมด้วยอาการหลอดเลือดขอด ยืนทำงานมีผลเสียอย่างไรบ้าง

การยืนนานๆ จะส่งผลให้ร่างกายมีอาการผิดปกติ ดังต่อไปนี้

๑. มีน้ำหนักกดอยู่ที่ฝ่าเท้าเป็นเวลานาน

๒. กล้ามเนื้อน่องต้องทำงานตลอดเวลา

๓. มีเลือดคั่งค้างอยู่ที่เท้า เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก

๔. หลังจะแอ่นเพราะกล้ามเนื้อหลังและขาจะล้าจากการยืนนาน

ผู้ที่ต้องยืนทำงานเป็นเวลานานๆ เช่น พนักงานขายสินค้าตามห้าง คนงานแกะกุ้ง คนงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ครู ฯลฯ มักมีปัญหาที่ เท้า น่อง หลัง และอาการหลอดเลือดขอด

แก้ไขได้อย่างไรบ้าง
การปรับสภาพงานและการจัดการ เป็นวิธีการแก้ไขอันดับแรก เช่น การให้มีที่พักเท้า การหาพรมรองขณะยืนเพื่อลดแรงกดที่เท้า การยืนสลับกับการนั่งทำงาน ฯลฯ 
การออกกำลังกายจะช่วยเสริมในป้องกันอาการดังกล่าว ขอเน้นว่าต้องปรับสภาพงานก่อนแล้วจึงเสริมด้วยการออกกำลัง
 


https://www.doctor.or.th/article/detail/1476


โดย: มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง
งาน: กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
อ้างอิงแผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://www.doctor.or.th/article/detail/1476

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 4 ครั้ง