[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

การใช้ FDISK/MBR เพื่ออะไร

  ไวรัสสามารถก่อความยุ่งเหยิงให้กับ master boot record ได้จนฮาร์ดดิสก็ไม่ทำงาน และไม่สตาร์ต FDISK/MBR จะ
เขียนซ้ำให้กับ master boot record ได้โดยไม่ต้องฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่ามันเขียนซ้ำ master 
boot record โดยปราศจากการสูญเสียข่าวสารใด ๆ บนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ ถ้ารหัสเป็นเพียงส่วนของ MBR ที่
เสียหายไป การซ่อมแซมนี้จะใช้การได้ถ้าข้อมูลถูกทำลาย ต่อจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นก็ยังไม่แน่นอน มาถึงตอนนี้ คุณ
ควรจะทำดังต่อไปนี้
1. ทำแบ็กอัปไฟล์ข้อมูล
2. ทำแบ็กอัปไฟล์โปรแกรม
3. ลบไฟล์ที่เสียหายทิ้งไป
4. ถ้าคุณมีแพ็กเกจเรื่องความปลอดภัย ให้กวาดล้างดิสก์และฮาร์ดไดรฟ์
5. ทำการโหลดซ้ำสำหรับแอปพลิเคชันที่เสียหายก่อนหน้านี้ โดยการใช้ดิสก์การติดตั้งแต่เดิม
6. รันซ้ำฟอฟต์แวร์ฆ่าไวรัส


การใช้ FDISK/MBR เพื่ออะไร


โดย: มาสเตอร์  กิตติศักดิ์    คำเรือง
งาน: กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา:

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 2 ครั้ง