[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ค้นพบและส่งเสริมจุดแข็งในการเรียนรู้ของลูก
Istock 537357946
หากลูกของคุณถูกระบุว่ามีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เขาน่าจะทำได้ไม่ดีที่โรงเรียน การเรียนที่จะอ่านนั้นยาก และเขายังคงดิ้นรนต่อไปด้วยทักษะการอ่านในระดับประถมปลาย หรือบางทีความยากลำบากดังกล่าวอาจเป็นเพราะคณิตศาสตร์ เขาดูไม่เข้าใจ ดังนั้นเขาจึงได้รับการทดสอบ และระบุว่ามีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในขอบเขตดังกล่าว เนื่องจากเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จะต้องเผชิญกับวงจรของความล้มเหลวที่โรงเรียนในทุกชั้นปีอย่างต่อเนื่อง คุณจะสามารถเห็นความผุกร่อนของความเชื่อมั่นและความภูมิใจในตนเองของลูก
 
คุณเกลียดกลัวช่วงปีที่เป็นวัยรุ่น เพราะคุณรู้ว่าผลที่ตามมาของการขาดความภูมิใจในตนเองมักเป็นภาวะซึมเศร้าและการติดสารเสพติด
 
ในฐานะพ่อแม่ คุณต้องยื่นมือเข้าไปสร้างและคงระดับความภูมิใจในตนเองของลูกเอาไว้ เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มักได้รับเรื่องราวที่ว่าพวกเขาไม่ฉลาด หรือไม่สามารถทำได้ ซึ่งห่างไกลจากความเป็นจริง แต่คุณจะโน้มน้าวลูกได้อย่างไรในเมื่อลูกรู้สึกล้มเหลวที่โรงเรียน เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จำเป็นต้องเข้าใจว่าพวกเขามีจุดแข็งเช่นเดียวกับจุดอ่อน พ่อแม่และเด็กจะต้องกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องที่ว่าเด็กจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดได้อย่างไร ต่อจากนั้นจุดแข็งของพวกเขาควรได้รับคุณค่าและการให้รางวัลจากพ่อแม่ ครู เพื่อน และตัวของพวกเขาเอง
 
การหารูปแบบในการเรียนรู้เฉพาะตัวของลูก
ขั้นตอนแรกในการตระหนักถึงจุดแข็งของลูกคือการหารูปแบบในการเรียนรู้เฉพาะตัว คุณจะหาการสร้างรูปแบบในการเรียนรู้เฉพาะตัวบุคคลได้ที่เว็บของศูนย์การค้นพบใหม่ ๆ ในการเรียนรู้ (center for new discoveries in learning) ลองดูสิ มันสนุกและมีประโยชน์มากด้วย
 
คุณและลูกของคุณจะต้องตื่นตัวและมีความรู้เกี่ยวกับทฤษฏีพหุปัญญา (Theory of multiple intelligences) พหุปัญญาได้รับการวิจัยและนิยามโดย Howard Gardner แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ถึงแม้ว่านักวิจัยคนก่อน ๆ เช่น Guilford และ Meeker ก็เคยสร้างแนวคิดและนิยามความฉลาดไว้ว่าประกอบไปด้วยหลายปัจจัยแยกย่อยก็ตาม
 
โดยพื้นฐานแล้ว ทฤษฎีเหล่านี้กล่าวว่ามนุษย์มีหลายวิธีในการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล แต่ละคนมีจุดแข็งและจุดอ่อนที่เป็นเอกลักษณ์ของความฉลาดทั้งแปดชนิด เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของความฉลาดเหล่านี้ และแนะแนวลูกของคุณให้ตระหนัก และใช้จุดแข็งของเขาเพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้รู้สึกว่าสามารถทำได้และประสบความสำเร็จในฐานะผู้เรียน
 
ตระหนักถึงรูปแบบของจุดอ่อนและจุดแข็ง
ช่วยให้ลูกของคุณตระหนักถึงรูปแบบของจุดอ่อนและจุดแข็งโดยการทำรายการพหุปัญญาที่ Learning to Learn
 
การปรับเปลี่ยนเพื่อสอนเด็กพหุปัญญาเป็นเรื่องยากสำหรับโรงเรียน และเต็มไปด้วยข้อโต้แย้ง หากคุณโชคดีพอที่อาศัยอยู่ในเมืองที่มีการศึกษาแบบนี้อยู่ ฉันสนับสนุนให้คุณลงทุนเพื่อลูกที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ของคุณ หากลูกของคุณอยู่ในชั้นประถมปลายแล้ว อย่ารู้สึกเสียกำลังใจจากงานวิจัยปัจจุบันที่ว่าด้วยความสำคัญของช่วงสามปีแรกในชีวิตสำหรับการเรียนรู้ในอนาคต Marian Diamond แสดงให้เห็นภาพจากการวิจัยสมองว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นที่อายุใดก็ได้
 
ตั้งมั่นกับการสร้างทักษะการคิดของลูกผ่านแนวทางที่เหมาะกับลูกที่สุด และใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในการเรียนรู้ให้กับลูกของคุณ

www.honestdocs.co


โดย: มิส  วาลียา    บุญมี
งาน: งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: www.honestdocs.co

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 3 ครั้ง