[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

วิธีห้ามเลือดที่ถูกต้อง

วิธีห้ามเลือดที่ถูกต้อง thaihealth

การบาดเจ็บใดๆ ที่แม้จะเห็นเพียงบาดแผลภายนอกเล็กน้อย แต่อาจเป็นสาเหตุให้อวัยวะภายในบาดเจ็บรุนแรงได้ และทําให้เลือดออกมากจนช็อก หรือเลวร้ายกว่านั้น หากปล่อยให้ผู้ป่วยเลือดไหลไม่หยุด

1. ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของตัวเองก่อนและป้องกันการติดเชื้อโดยสวมถุงมือยางหรือหาวัสดุใกล้ตัว เช่น ถุงพลาสติกมาหุ้มมือ เป็นต้น 

2. แผลเล็กกดโดยตรงลงบนบาดแผลถ้าแผลใหญ่ให้ใช้ฝ่ามือกดปลายแผลไว้ แต่วิธีที่ดีที่สุดคือใช้ผ้าสะอาดพับหนาๆ กดลงบนบาดแผล หากเป็นกรณีฉุกเฉินให้ใช้เสื้อหรือผ้าเช็ดหน้า ถ้าไม่มีจริงๆ ให้ใช้ฝ่ามือกดลงไปตรงๆ นานประมาณ 10 นาที

3. หากมีผ้ายืดให้ใช้ผ้ายืดพันทับผ้าที่ปิดกดบาดแผล

4. แต่ถ้าเลือดออกมาก อย่าเสียเวลาทําแผลให้ใช้มือกดบาดแผล พร้อมยกส่วนนั้นให้สูงขึ้นเหนือระดับหัวใจ


วิธีห้ามเลือดที่ถูกต้อง


โดย: มิส  อารุณี    ลากตา
งาน: งานพยาบาล
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://www.thaihealth.or.th/Content/39802-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87.html

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 1 ครั้ง