[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

จิตรกรรมจีน
  • จิตรกรรม

fontchina1มีวิวัฒนาการมาจากการเขียนตัวอักษรจีนจารึกบนกระดูกเสี่ยงทายเพราะตัวอักษรจีนมีลักษณะเหมือนรูปภาพ

งานจิตรกรรมจีนรุ่งเรืองมากในสมัยราชวงศ์ฮั่น มีการเขียนภาพและแกะสลักบนแผ่นหิน ที่นิยมมากคือ การเขียนภาพบนผ้าไหม ภาพวาดเป็นเรื่องเล่าในตำราขงจื๊อพระพุทธศาสนาและภาพธรรมชาติ

สมัยราชวงศ์ถัง มีการพัฒนาการใช้พู่กันสีและกระดาษภาพส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาและลัทธิเต๋า

สมัยราชวงศ์ซ้อง จิตรกรรมจัดว่าเด่นมาก ภาพวาดมักเป็นภาพมนุษย์กับธรรมชาติ ทิวทัศน์ ดอกไม้

Copy_of_ca_018_001 Copy_of_ca_020_006

จิตรกรรมหรือภาพเขียนในสายศิลปะจีน มีลักษณะเด่นอยู่ที่การแสดงแนวปรัชญาสิ่งปรากฏในภาพจึงเป็นธรรมชาติมีป่า เขา แม่น้ำ ลำธาร นก ดอกไม้ ใบไม้ โดยเฉพาะใบไผ่ ของจีน ศิลปินสามารถวาดด้วยสีดำที่ผสมน้ำให้บังเกิดความอ่อนแก่ได้อย่างกลมกลืนยิ่ง สีดำเรียกว่า “ หมึกจีน ” เป็นหลักในการเขียนภาพ

ส่วนสีอื่น ๆ ก็ใช้อย่างเจือจางมากและภาพส่วนมากจะมีตัวอักษรประกอบเพื่อให้เกิดแง่คิดทางปรัชญาธรรมะ สำหรับภาพที่ใช้คัมภีร์พระไตรปิฎก เขียนเป็นภาพคน เพื่อเล่าเรื่องหรืออธิบายเรื่องด้วยสี การจัดวางภาพจิตรกรรมในสายศิลปะจีน จะเห็นได้ว่าพยายามเน้นจินตนาการอัน ประกอบด้วยธรรมชาติต่าง ๆ ดังกล่าวว่า สำหรับการใช้สีนั้น เฉพาะงานวิจิตรกรรมมักจะเป็นสีเจือจาง แต่ถ้าเป็นการใช้สีตกแต่งก็จะเป็นสีที่สดใส

Copy_of_ca_025_012Copy_of_ca_027_015 Copy_of_ca_027_016

ภาพเขียนมักจะสะท้อนความเป็นอยู่ในสังคมและสภาพธรรมชาติของจีน แต่ก่อนตอนที่ไม่เคยไปเมืองจีนเห็นเขาสูงๆอย่างในภาพ ก็ไม่ทราบว่าเขาอะไรรูปร่างแบบนั้น แต่ถ้าไปเมืองจีนไปดูหวงซาน (Huangshan) ไปดูกุ้ยหลิน ก็จะเข้าใจว่ามีภูเขาลักษณะแบบนี้จริงๆ ศิลปินนิยมเขียนภาพภูเขาสูงตระหง่าน คนตัวเล็ก รวมภาพให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติว่า มนุษย์จะตัวเล็กนิดเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ ชมภาพจีนแล้วจะได้แนวคิดทางปรัชญาเสมอ เช่น ดอกเหมย หรือดอกบ๊วย ที่บานได้แม้แต่ฤดูหนาวที่มีหิมะตก คือ ความอดทน ความคงทน ส่วนไผ่จะลู่ไปตามลมไม่หักโค่น แม้ลมจะแรงเพียงใด ถึงไผ่เล็กๆไม่ต้านลม จริงๆแล้วจะแข็งมาก ใช้ประโยชน์แทนคอนกรีตเสริมเหล็กก็ยังได้

นอกจากภาพธรรมชาติแล้วจะมีลวดลายประดิษฐ์ มักนิยมภาพสิริมงคล เช่น รูปค้างคาว ปักหัวลงมาจะมีประดับอยู่ตามขื่อ ส่วนของสถาปัตยกรรมและที่ต่างๆเยอะ เพราะเขาถือว่าเป็นสัญลักษณ์สิริมงคล เนื่องจากคำว่า ค้างคาว ตรงกับ ฮก ที่แปลว่า ความโชคดี ใน ฮก ลก ซิ่ว เป็นโชคลาภ เพราะฉะนั้นเวลาเค้าติดอักษร ฮก ไว้หน้าบ้านต้องติดกลับหัวเหมือนกับว่า ฮกเข้าถึงเรือนชาน
โดย: มิส  ศากุล    ตานะเศรษฐ
งาน: กลุ่มสาระศิลปะ
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://asinnaw.wordpress.com/2013/09/16/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99/

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 1

อ่าน 3 ครั้ง