[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สิ่งที่ควรรู้! ปัจจัยเสี่ยงเส้นเอ็นข้อเข่าฉีกขาด

สิ่งที่ควรรู้! ปัจจัยเสี่ยงเส้นเอ็นข้อเข่าฉีกขาด thaihealth

 เส้นเอ็นฉีกขาด โดยเฉพาะเส้นเอ็นบริเวณข้อเข่าและข้อไหล่ เป็นอาการที่ปัจจุบันคนเป็นกันมาก เนื่องจากคนไทยนิยมเล่นกีฬากันมาก โดยเฉพาะการเล่นกีฬาประเภทที่ใช้ความรุนแรง ซึ่งหากไม่สังเกตหรือปล่อยไว้ไม่ทำการรักษาอาจทำให้ข้อเข่าและไหล่แย่ลงเรื่อยๆ มาเรียนรู้วิธีการดูแลรักษาและป้องกันการเกิดภาระเหล่านี้

จากการศึกษาทางการแพทย์ มีปัจจัยทางสภาพแวดล้อมและการดำเนินชีวิตที่ส่งผลเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเส้นเอ็นข้อเข่าฉีกขาด ดังนี้

1.ลักษณะของพื้นสนามกีฬามีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บ โดยการบาดเจ็บร้อยละ 95.2 ในพื้นสนามที่มีลักษณะแห้งมากกว่าเปียก

2.การบาดเจ็บเกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขันสูงกว่าการฝึกซ้อมถึง 5 เท่า

3.พื้นผิวที่ยึดติดกับรองเท้าเพิ่มความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ โดยลักษณะพื้นรองเท้าชนิดที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บเส้นเอ็นแกนเข่าไขว้หน้ามากที่สุดคือ รองเท้าที่มีคุณสมบัติเกาะพื้นในการบิดหมุนสูง

4.นักกีฬาเพศหญิงที่ทานยาคุมกำเนิดอยู่จะลดความเสี่ยงการบาดเจ็บของเส้นเอ็นแกนเข่าไขว้หน้า เพราะทำให้ระดับฮอร์โมนยิงคงที่ ข้อเข่าจะมีความมั่นคงมากขึ้น

5.นักกีฬาหรือผู้ที่มีน้ำหนักเกิน เพิ่มความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของเอ็นแกนเข่าไขว้หน้าสูงถึง 3.2-3.5 เท่า

6.การประกอบอาชีพที่มีลักษณะเดินหรือวิ่ง เช่น นักกีฬา คนงาน หรือแม้กระทั้งพยายาล

 

สิ่งที่ควรรู้! ปัจจัยเสี่ยงเส้นเอ็นข้อเข่าฉีกขาด


โดย: มิส  อารุณี    ลากตา
งาน: งานพยาบาล
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://www.thaihealth.or.th/Content/39919-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89!%20%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%94.html

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 2 ครั้ง