[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชวนบันทึกบัญชี ผ่านโปรแกรม "Smart Me”

"กรมฯ พัฒนานวัตกรรม Smart Me ขึ้น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรและ 
ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงการจดบันทึกบัญชีได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ช่วยให้ลงบัญชีได้รวดเร็ว ทัน 
เหตุการณ์ ทุกที่ ทุกเวลา โดยสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ตามช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะ 
เป็นการติดตั้งบน Smart Phone หรือ Tablet ซึ่งมุ่งหวังว่าจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการทำบัญชี เพื่อ 
ช่วยให้รู้ตัวตน รู้รายรับ-รายจ่าย รู้จักวางแผนทางการเงิน สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองได้ 
สามารถปรับเปลี่ยนอาชีพให้เกิดความมั่นคง และเป็นโอกาสในการต่อยอดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นำ 
มาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเปลี่ยนทัศนคติให้เห็นว่า การทำบัญชีไม่ใช่เรื่องยาก และเป็นราก 
ฐานสำคัญที่จะช่วยให้เราเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต จึงขอเชิญชวนทุกท่านใช้ 
บัญชีในการสร้างวินัยทางการเงิน เพิ่มการออม ด้วยการใช้บริการโปรแกรมบัญชี "Smart Me”


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชวนบันทึกบัญชี ผ่านโปรแกรม "Smart Me”


โดย: มาสเตอร์  กิตติศักดิ์    คำเรือง
งาน: กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา:

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 1 ครั้ง