[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ข่าวการศึกษา : โพลวันเด็กขอนโยบายดีกว่าคำขวัญ

 

ข่าวการศึกษา : โพลวันเด็กขอนโยบายดีกว่าคำขวัญ

               นักวิชาการ เผยผลโพลวันเด็กเป็นวันแสดงความรักเด็ก 71% หลอกเด็ก 28% ชี้ไม่อยากเห็นวันเด็กเป็นเพียงกิจกรรม ขอนโยบายและทิศทางส่งเสริมเด็ก ขณะที่เด็กขอฟังเสียงเด็กบ้าง

               วันนี้( 11 ม.ค.) ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ผอ.ศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป ในหัวข้อ “วันเด็ก...ขอนโยบายดีกว่าคำขวัญ” จำนวน 1,503 คน ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค.60 – 8 ม.ค. 61 ว่า เมื่อพูดถึงวันเด็กคนส่วนใหญ่จะนึกถึงของขวัญ เช่น รางวัล ของเล่น เป็นอันดับแรก รองลงมาของกิน กิจกรรม ความสุข และคำขวัญ  ส่วนนโยบายสำคัญสำหรับเด็กที่ผ่านมา เด็กตอบว่าการสนับสนุนการศึกษา ไม่ทราบ และการส่งเสริมคุณธรรม ขณะที่คนส่วนใหญ่มองว่านโยบายที่สำคัญสำหรับเด็กในอนาคตคือเรื่องการศึกษา  23%  ส่วนความคาดหวังต่อรัฐบาลที่อยากให้สนับสนุนยังคงเป็นเรื่องการพัฒนาการศึกษาถึง 33%   มุมมองของคนในสังคมยังให้ความสำคัญกับเด็ก โดยคนส่วนใหญ่มองว่าวันเด็กของไทยเป็นแสดงถึงความรักเด็ก 71%  มองว่าหลอกเด็ก 28% และไม่ตอบ 1%  

               ศ.ดร.สมพงษ์ กล่าวต่อไปว่า  ส่วนกิจกรรมวันเด็กนั้นเห็นด้วยให้ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก 75%  ขณะที่ 21% ไม่แน่ใจและ 4% ไม่เห็นด้วย นอกจากนี้ 57% มองว่าสังคมไทยเปิดโอกาสและมีช่องทางให้เด็กได้แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา  ขณะที่ความคิดเห็นเกี่ยวกับมุมมองประเทศไทยมีระบบการศึกษาและวัฒนธรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนที่ตอบโจทย์ศักยภาพเด็กนั้นเห็นด้วย   45%  ไม่เห็นด้วย  27% และไม่แน่ใจ  28% ส่วนมุมมองกฎหมายไทยช่วยปกป้องคุ้มครองเด็กอย่างเท่าเทียมเห็นด้วย  48% ไม่แน่นใจ  34%  และ ไม่เห็นด้วย 18%

               “ประเทศไทยมีจุดแข็งทั้งกฎหมายคุ้มครองเด็กที่ก้าวหน้าดูแลเด็กทุกช่วงวัย มีกองทุนสำหรับเด็กด้อยโอกาส ดูได้จากสิทธิเด็กทั้ง 4 ด้าน จะพบว่า

1.สิทธิการมีชีวิตรอด เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีของไทย 10.5% หรือ 3.9 แสนคนมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ

2. สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา พบว่า เด็ก 2 ใน 10 ไม่ได้เข้าเรียนในหลักสูตรปฐมวัย ทั้งที่เป็นวัยรากฐานของการพัฒนาสมองและพัฒนาการที่สำคัญ

3. สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง พบว่าเด็ก 8 ใน 10 คน เคยถูกใช้ความรุนแรงด้านร่างกายและจิตใจจากคนในครอบครัว และเกินครึ่งเคยได้รับการอบรมโดยการทำร้ายร่างกาย และ

4. สิทธิการมีส่วนร่วม พบว่าวัฒนธรรมห้ามเถียง ไม่เชื่อว่าเด็กทำได้

               ดังนั้นจึงไม่อยากให้วันเด็กเป็นเพียงกิจกรรม แต่ทิศทางวันเด็กในปีต่อไปควรปฏิรูปงานวันเด็กให้มีนโยบายและทิศทางสำหรับเด็ก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กอย่างแท้จริง  “ศ.ดร.สมพงษ์กล่าว.

               นายอนาวิน งามสง่า  ประธานนักเรียนรร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ  กล่าวว่า  สิ่งที่อยากจะฝากถึงนายกฯให้ช่วยพัฒนาศักยภาพของเด็กให้เท่าเทียมกัน   ฟังเสียงของเด็กและนำไปกำหนดเป็นนโยบาย

               ด้าน น.ส.คำแลง  ตัวแทนกลุ่มแกนนำเพื่อเตือนเพื่อน จ.แม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ตนเป็นคนไร้สัญชาต พอถึงวันเด็กก็ไม่รู้สึกอะไร และไม่ชอบ เนื่องจากไม่ต้องการที่จะต้องไปขึ้นเวที และต้องให้แนะนำตัวชื่อ และนามสกุล  เพราะตนไม่มีนามสกุล ก็จะถูกดดันจากสังคมไม่ค่อยได้รับการยอมรับ แต่สิ่งหนึ่งที่คิดว่าเป็นข้อดีของตนเองคือมีความอดทน แม้จะไม่เก่งแต่เชื่อว่าถ้าได้มีโอกาสเข้าทำงานก็จะอดทนและทำงานเกิดประสิทธิภาพได้  จึงอยากขอให้ช่วยคนไร้สัญชาตมให้ได้รับความเท่าเทียมกับคนทั่วไป


เดลินิวส์


โดย: มิส  อุไร    ชัยคำวัง
งาน: งานห้องสมุด
อ้างอิงแผนงาน : สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา:

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 2 ครั้ง