[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ทำอะไรก็ดูเวลาบ้าง
ทำอะไรก็ดูเวลาบ้าง
 
 
 
ก่อนนอนคืนนี้ ขอส่งท้ายด้วยข้อคิดดีๆ

ช่วงเวลา กับ การกระทำ

อันที่จริงผู้คนและเรื่องราวต่าง ๆ ล้วนน่าชื่นชมทั้งนั้น ถ้าอยู่ในกาลเทสะที่เหมาะสม

ซุปรสเด็ด เมื่อหยดลงบนเสื้อเชิ้ต 
กลับกลายเป็นจุดด่างพร้อย


คำหวาน ลับเฉพาะบนเตียง เมื่อ
เล็ดลอดไปสู่สาธารณชน กลับ
กลายเป็นคำหยาบโลนแปลกดีไหม


อาหารที่อมอยู่ในปาก ถ้าบ้วนออก
มาดูน่าขยะแขยง ถ้ากลืนเข้าไป
กลับมีคุณค่าทางโภชนาการ


ต่อให้เป็นขยะสกปรกสิ้นดี ถ้าวาง
ถูกที่ (เช่นฝังกลบใต้ดิน) ก็จะกลาย
เป็นปุ๋ยหล่อเลี้ยงดอกไม้งาม และ
ผลิตอาหารสุขภาพให้เราได้


อาจกล่าวได้ว่า ในโลกนี้ไม่มีสิ่งใด 
คนใด ต่ำต้อย หรือไร้ประโยชน์ 
ทุกคน ทุกสิ่ง ถ้าวางอยู่ในที่ถูก 
ย่อมอำนวยประโยชน์ได้ทั้งนั้น


น้ำทิพย์ฉ่ำใจ จุดหมายสูงสุดของ
ชีวิต คือสรรหาเวทีที่เหมาะสม 
บุกเบิกเส้นทางของตน แล้วแสดง
ความสามารถเฉพาะตัวให้สุดเหวี่ยงโดย: มิส  ทัศน์ทยา    จินดาพงศ์
งาน: งานทะเบียนและวัดผล
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://www.soccersuck.com

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 2 ครั้ง