[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

เด็กขาดความคิดสร้างสรรค์! เพราะอะไร

ความผิดพลาด 4 แบบที่จำกัดความคิดสร้างสรรค์เด็กๆ ไปโดยไม่รู้ตัว

การให้รางวัล : มีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่าการให้รางวัลกับเด็กเป็นการยับยั้งการค้นคว้าและจินตนาการของเด็ก เด็กๆ จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่แค่พอได้รางวัลหรือของตอบแทนเท่านั้น แล้วก็จะไม่ผลักดันตัวเองให้ทำต่อไป รางวัลหรือดาวในสมุดไม่ได้เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กๆ แต่ว่าเราต้องสร้างให้เขามีแรงขับเคลื่อนมากพอในการการทำกิจกรรมด้วยความสนุก และความคิดสร้างสรรค์ก็จะเกิดขึ้นไม่สิ้นสุด

เป็นเงาตามตัว : การอยู่เคียงข้างเด็กๆ มากเกินไป คอยจัดการในทุกๆ เรื่อง โดยคิดว่านั่นคือสิ่งที่ถูกต้อง เพราะเป็นความรัก หวังดี และเป็นห่วง นี่จะทำให้เด็กๆ ไม่ได้เรียนรู้กับบทเรียน หรือความผิดพลาดเมื่อเขาโตขึ้น และจะเป็นทางหนึ่งที่จำกัดความคิดของเด็กๆ ให้กลัวและไม่กล้าคิดอะไรนอกกรอบ

ทางเลือกที่จำกัด! : ต้องยอมรับว่าเราให้เด็กๆ อยู่ในระบบที่สอนพวกเราเขาว่า "มีคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว" เขาจะคิดผิดไปจากสิ่งที่ผู้ใหญ่คิดไม่ได้ การให้เขาได้เลือก ได้สำรวจเป็นหัวใจสำคัญของการคิดนอกกรอบ เด็กจะมีความคิดสร้างสรรค์ได้ เด็กควรจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เขารู้สึกอิสระที่จะได้เลือก และได้ทำอะไรใหม่ๆ ด้วยตัวเอง โดยไม่ถูกบีบแค่ทางเลือก หรือคำตอบเดียวเท่านั้น

ตารางที่อัดแน่น : พ่อแม่หลายคนจัดกิจกรรมมากมายเต็มที่ให้กับลูกๆ โดยที่เข้าใจว่าลูกๆ ต้องการ หรือลูกๆ ก็มีความสุขดี แน่นอนว่าเด็กๆ อาจจะไม่ได้แสดงอาการเบื่อหน่าย แต่กิจกรรมหรืออะไรที่ล้นมากเกินก็ไม่เป็นผลดีทั้งนั้น ผู้ใหญ่อย่างเรายังต้องการเวลาพัก หยุดชาร์จแบต การมีเวลาให้เด็กๆ ได้พักจะช่วยให้เขาได้ผ่อนคลาย และเพิ่มจินตนาการให้เขาบรรเจิด
 

อ้างอิง http://playfullearning.net/kill-childs-creativity/


เด็กขาดความคิดสร้างสรรค์! เพราะอะไร


โดย: มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
งาน: งานกิจกรรมนักเรียน
อ้างอิงแผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://blog.eduzones.com/moobo/193400

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 2 ครั้ง