[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ต่อจิ๊กซอว์ ช่วยลูกพัฒนา EF โตไปไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในชีวิต
 
จิ๊กซอว์ คือความมหัศจรรย์ในการพัฒนาสมองของเด็กๆ ได้ฝึกทักษะ EF ทำให้มีสมาธิ ฝึกความจำ มีขั้นตอน มีความมุ่งมัน และสามารถประสบความสำเร็จได้ถ้าตั้งใจทำจนเสร็จ ดังนั้นต้องสอนลูกต่อจิ๊กซอว์แล้วนะคะ ที่สำคัญควรเป็นรูปที่ลูกชอบจึงจะดึงดูดความสนใจได้ และเลือกจิ๊กซอว์ตามวัยของลูกค่ะ
 
ประโยชน์ที่ลูกจะได้รับจากการต่อจิ๊กซอว์
 
1. ทำให้มีสมาธิมากขึ้น เพราะเวลาต่อจิ๊กซอว์ เราจะมีจิตใจจดจ่อมุ่งมั่นอยู่กับจิ๊กซอว์แต่ละตัวที่กำลังหาที่ลงให้ได้
 
2. เป็นการฝึกการสังเกต เพราะจิ๊กซอว์แต่ละชิ้นที่จะนำมาต่อนั้น มันจะมีจุดเชื่อมต่อกันอยู่แม้เพียงน้อยนิด ถ้าสังเกตดีๆ ก็จะเห็น
 
3. เป็นการฝึกความอดทน มีการตั้งเป้าหมาย เพราะกว่าจะหาช่องลงให้จิ๊กซอว์แต่ละชิ้นนั้น ต้องใช้ความพยายามพอสมควร
 
4. ฝึกการทำงานเป็นขั้นเป็นตอน ที่ละเอียด มีความรอบคอบ
 
5. สร้างความผูกพัน หากไม่สามารถต่อได้โดยลำพัง หรือเกิดอาการเบื่อ ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยต่อได้ เพื่อเป็นการใช้เวลาร่วมกัน
 
6. ได้ความภูมิใจเมื่อทำเสร็จ แถมได้ภาพแขวนสวยๆ จากฝีมือตัวเอง
 
เมื่อลูกโตขึ้นก็เลือกรูปที่ยากขึ้น และหารูปจิ๊กซอว์การ์ตูนแบบที่ลูกชอบ มาให้ลูกต่อนะคะ รับรองลูกจะเอาชนะความขี้เกียจไปได้ด้วยตัวเองเลยค่ะ

www.rakluke.com


โดย: มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว
งาน: งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: www.rakluke.com

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 6 ครั้ง