[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

วิธีสร้าง copy ของภาพหรือวีดีโอ บนอุปกรณ์ iOS

 

วิธีสร้าง copy ของภาพหรือวีดีโอ บนอุปกรณ์ iOS

การท่ี่ดูไฟล์ภาพซ้ำหรือวีดีโอซ้ำกัน เป็นสิ่งที่ไม่ดีและเปลืองพื้นที่ภายในเครื่อง แต่บางคครั้งไฟล์ซ้ำอาจช่วยคุณได้ในกรณีเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขภาพหรือวีดีโอ หรือหากพบการแก้ไขที่ผิดพลาดก็ยังมีภาพสำรองมาใช้ได้ และสิ่งที่นำมาเสนอในบทความครั้งนี้ เพราะ iPhone หรืออุปกรณื iOS สามารถสร้าง Copy ของภาพและวีดีโอ ได้ ผ่านทางแอป Photos จาก Apple

 

เริ่มจากแตะที่แอป รูปภาพ (ของ iOS11 ) จากนั้น เปิดแอปรูปภาพแตะ “เลือก” บริเวณมุมบนขวาจากนั้นแตะภาพถ่ายหรือวิดีโอที่คุณต้องการทำซ้ำ เมื่อเลือกภาพหรือวีดีโอแล้ว ให้แตะไอคอนแชร์ บริเวณมุมล่างซ้าย

 

แล้วแตะที่ ทำสำเนา  (duplicate)

แค่นี้ก็จะมีรูปใหม่ที่เป็นภาพซ้ำกับรูปที่เลือกก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งฟีเจอร์ทำสำเนานี้ สามารถใช้ได้ทั้งภาพและวีดีโอ บนแอป Photos ของ iOS

 
โดย: มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล
งาน: กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ้างอิงแผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: www.it24hrs.com

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 1 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 2 ครั้ง