[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

พลิ้วไหว

พลิ้วไหว  คือ สะบัดเป็นคลื่นไปตามลม  การตีระนาดพลิ้วก็คือ การตีระนาดได้อย่างรวดเร็ว ชัดเจนทุกเสียง


Dictionary


โดย: มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่
งาน: งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: อินเตอร์เน็ต

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 4 ครั้ง