[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สอนลูกรู้จักและใช้วินัยเชิงบวกด้วยตัวเอง กระตุ้นทักษะสมองพัฒนา EF
  EF, Executive Functions, ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ, การทำงานของสมองส่วนหน้า, ทักษะสมอง EF, พัฒนา EF, ฝึก EF, EF คืออะไร, อีเอฟคืออะไร, ปรับพฤติกรรมลูก, ลูกก้าวร้าว, ลูกเอาแต่ใจ, ลูกดื้อ, ลูกไม่มีความอดทน, ลูกขี้เกียจ, ลูกความจำไม่ดี, ลูกชอบเถียง, ลูกอาละวาด, ลูกอารมณ์ร้าย, ลูกอ่อนไหว, ลูกปรับตัวไม่เป็น, ลูกปรับตัวไม่เก่ง, ลูกขี้อาย, ลูกไม่มีความยับยั้งชั่งใจ, ลูกไม่มีระเบียบ, ลูกไม่มีวินัย, Working memory, ความจำเพื่อใช้งาน, Inhibitory Control, การยั้งคิด ไตร่ตรอง, Shift, Cognitive Flexibility, การยืดหยุ่นความคิด,Focus, Attention, จดจ่อใส่ใจ, Emotional Control, การควบคุมอารมณ์, Planning,Organizing, การวางแผน, การจัดระบบดำเนินการ, Self-Monitoring, การรู้จักประเมินตนเอง,Initiating, การริเริ่มและลงมือทำ, Goal-Directed Persistence, ความพากเพียร, มุ่งสู่เป้าหมาย, เลี้ยงลูกให้เก่ง, เลี้ยงลูกให้เอาตัวรอด, เลี้ยงลูกให้ดี, เลี้ยงลูกให้ฉลาด, เลี้ยงลูกให้เป็นคนดี, เลี้ยงลูกให้ดูแลตัวเองได้
 


การปลูกฝังวินัยเชิงบวก สามารถเริ่มได้ตั้งแต่วัยทารก ยิ่งเริ่มเร็วคุณพ่อคุณแม่จะมีความคุ้นชินและก็ใช้ได้คล่อง เพราะคุณพ่อคุณแม่คือคนสำคัญที่จะทำให้วินัยเชิงบวกนั้นใช้ได้ผล

วินัยเชิงบวกเป็นแนวการสอนเด็กด้วย ความเมตตา (Kindness) การยอมรับในตัวตน (Respect) และความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (Dignity) โดยให้พ่อแม่ปฏิบัติกับลูก ในแบบเดียวกันกับที่อยากให้เขาปฏิบัติต่อผู้อื่น และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ การปลูกฝังจิตสำนึก เรื่องการมีวินัยในตนเอง และ ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น โดยอาศัยความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

การปลูกฝังเด็กด้วยวินัยเชิงบวกจึงเป็นการปลูกฝังที่ไม่ยากค่ะ เพราะคุณพ่อคุณแม่เป็นต้องตั้งหลักเป็นสำคัญ โดยเริ่มจากการไม่ใช้คำว่า ห้าม ไม่ อย่า หยุด

การใช้วินัยเชิงบวกจะตอบสนองต่อความต้องการขั้นพื้นฐานทันที เช่น การเปลี่ยนคำพูดให้ดูเบาหรือซอฟท์ลง ถ้าลูกน้อยร้องไห้หนักมากๆ แทนที่คุณแม่จะพูดว่า “หยุดร้องเดี๋ยวนี้นะลูก” คุณแม่ก็แค่พูดว่า “แม่รู้ว่าหนูหิว” เด็กจะรู้สึกว่าตัวเองได้รับการตอบสนองถึงความต้องการของเขา  พอความต้องการขั้นพื้นฐานได้รับการตอบสนอง สมองส่วนหน้าหรือ EF ก็จะสามารถทำงานได้ดีค่ะ

EF (Executive Functions) คืออะไร
EF ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ คือ กระบวนการทำงานของสมองส่วนหน้าของมนุษย์ทุกคน ที่ใช้ในการกำกับความคิด ความรู้สึกและการกระทำ เพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ EF เป็นทักษะที่สำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการเรียน การงาน การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์ การคิดสร้างสรรค์ และการจัดการทุกด้านตลอดชีวิต

Executive Functions (EF) ประกอบด้วยทักษะ 9 ด้าน ประกอบด้วย

  1. Working memory ความจำที่นำมาใช้งาน
  2. Inhibitory Control การยั้งคิด
  3. Shift หรือ Cognitive Flexibility การยืดหยุ่นความคิด
  4. Focus / Attention การใส่ใจจดจ่อ
  5. Emotional Control การควบคุมอารมณ์
  6. Planning and Organizing การวางแผนและการจัดระบบดำเนินการ
  7. Self -Monitoring การรู้จักประเมินตนเอง
  8. Initiating การริเริ่มและลงมือทำงานตามที่คิด
  9. Goal-Directed Persistence ความพากเพียรมุ่งสู่เป้าหมาย


นอกจากสอนลูกรู้จักและใช้วินัยเชิงบวกด้วยตัวเองแล้ว ยังมีตัวช่วยดีๆ เป็นชุดนิทานเสริมให้กับคุณลูกด้วยนะคะ


www.rakluke.com


โดย: มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว
งาน: งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: www.rakluke.com

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 3 ครั้ง