[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก

แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก thaihealth

ผู้ได้รับอุบัติเหตุไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เป็นอาการบาดเจ็บที่ร้ายแรง ก่อให้เกิดความพิการและเสียชีวิตของประชาชนเป็นจำนวนมาก
ระดับความรุนแรงของแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
มีสาเหตุใหญ่ๆ 2 ประเภท คือจากความประมาทขาดความระมัดระวัง และจากการขาดความรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้า หรือแก๊สหุงต้ม อาการและความรุนแรงขึ้นอยู่กับอวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บ ความกว้างและความลึกของบาดแผล สามารถแบ่งระดับความรุนแรงแบบง่ายๆ ได้ 3 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 ระดับตื้น รุนแรงน้อย ผิวหนังเป็นสีแดง ปวดแสบร้อนเล็กน้อย
ระดับที่ 2 รุนแรงปานกลาง ผิวหนังเป็นสีแดง ผิวหนังพองมีน้ำใสๆ อยู่ข้างใน ปวดแสบร้อนมาก ถ้าตุ่มพองไม่ใหญ่แผลจะหายและแห้ง หลุดล่อนไปเองภายใน 3-7 วัน
ระดับที่ 3 รุนแรงมาก หนังกำพร้าหลุดไปจนเห็นเนื้อซีดขาว ถ้าอาการุนแรง แผลอาจลึกถึงกล้ามเนื้อและกระดูก ผู้บาดเจ็บจะเจ็บปวดมาก ร่างกายอาจเสียน้ำและเกลือแร่จำนวนมาก กระหายน้ำ หมดสติ และเสียชีวิตในที่สุด

คนที่ถูกไฟไหม้ น้ำร้อนลวกบริเวณใบหน้า คอ หน้าอก และอวัยวะเพศจะมีความรุนแรงมากกว่าบริเวณอื่นๆ ของร่างกาย

แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวกบริเวณใบหน้า ปากและคอ
การบาดเจ็บบริเวณใบหน้า ปากและคอ เป็นการบาดเจ็บที่อันตราย ต้องช่วยเหลือทันที เพราะผู้บาดเจ็บอาจหายใจไม่ได้
การปฐมพยาบาล
 1. ตะโกนขอความช่วยเหลือทันที
 2. ให้ผู้บาดเจ็บนอนราบ
 3. ใช้น้ำสะอาดจำนวนมาก หรือใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำวางบริเวณบาดแผลเพื่อลดความร้อนนานๆ อย่างน้อย 10 นาที หรือจนกว่าอาการปวดแสบปวดร้อนจะลดลง
 4. คลายเสื้อผ้าที่อยู่บริเวณรอบคอและหน้าอก เพื่อให้ผู้บาดเจ็บหายใจสะดวก
 5. ป้องกันอาการช็อกโดยห่มผ้าให้ร่างกายอบอุ่น และยกปลายเท้าสูงเล็กน้อย
 6. รีบนำส่งโรงพยาบาล

ตรวจสอบการหายใจของชีพจรตลอดเวลา ถ้าไม่หายใจและไม่มีชีพจรให้ทำการเป่าปากและนวดหัวใจ


แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก


โดย: มิส  อารุณี    ลากตา
งาน: งานพยาบาล
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://www.thaihealth.or.th/Content/42475-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%89%20%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%81.html

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 1 ครั้ง