[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

วิธีแปลงข้อความจากภาพหรือไฟล์ PDF ไปใช้ ด้วย Google Docs

หลายคนที่กำลังมองหาวิธีดึงข้อความจากภาพไปใช้งาน มีอยู่วิธีหนึ่งที่ง่าย
แต่อาจจะได้ไม่ถึง 100% แต่ก็สามารถประหยัดเวลาพิมพ์ได้มาก นั่นคือ
การดึงข้อความโดยการใช้ Google Docs

วิธีการคือใช้ เทคโนโลยีที่ชื่อว่า OCR

OCR (โอซีอาร์) คืออะไร
Optical character recognition หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า OCR (โอซีอาร์)
คือ การแปลงไฟล์ภาพเอกสาร ให้เป็นไฟล์ข้อความ

ขั้นตอนการแปลงข้อความจากภาพ เป็น ตัวอักษร

1.เตรียมไฟล์ภาพเอกสารที่ต้องการแปลง (ไฟล์ภาพไม่ต้องละเอียดมากแต่ให้เห็นข้อความชัดเจน)
ไฟล์ใหญ่จะทำให้เสียเวลาในการแปลงนาน


2.log-in gmail แล้ว เข้าไปที่ google drive3.Upload ไฟล์ภาพเข้า G-drive4.คลิกขวาไฟล์ที่ต้องการแปลง
   -เลือก open with -> google docs


5. รอสักครู จะได้ข้อความที่ต้องการ สามารถ copy ไปใช้งานได้เลย


ZapaLanna-Software


โดย: มาสเตอร์  บุญเลิศ    กันใจเย็น
งาน: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: ZapaLanna-Software

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 2 ครั้ง