[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ลูกความจำบกพร่อง พ่อแม่ต้องรีบแก้ไข

ความจำของคนเราเริ่มพัฒนาตั้งแต่ปลายขวบปีแรก โดยทั่วไปเด็กอายุ 4 ปีจะมีความสามารถด้าน Working Memory ประมาณครึ่งหนึ่ง หรือ หนึ่งในสามของผู้ใหญ่

ซึ่งความจำของคนเราเริ่มพัฒนาตั้งแต่ปลายปีแรก โดยทั่วไปเด็กอายุ 4 ปีจะมีความสามารถด้าน Working Memory ประมาณครึ่งหนึ่งหรือหนึ่งในสามของผู้ใหญ่ หากลูกไม่ได้รับประสบการณ์กระตุ้นที่เหมาะสมอาจทำให้ Working Memory ไม่ค่อยพัฒนาจนอาจบกพร่องได้

ลองสังเกตดูว่าลูกมีข้อบกพร่องด้าน Working Memory หรือไม่ เช่น

  1. ลูกมักไม่ค่อยสนใจคำสั่งคุณพ่อคุณแม่ ลืมโน่นนี่ เป็นประจำ
  2. ทำตามคำสั่งแบบข้ามขั้น หรือ ทำไม่ครบขั้นตอนทั้งหมด
  3. มักทำงานไม่เสร็จ เนื่องจากลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่ ทำถึงไหนแล้วและลืมว่าต้องทำต่อเนื่องจนงานเสร็จ

หากคุณพ่อคุณแม่สังเกตเห็นว่าลูกมีปัญหาด้านนี้ เราสามารถแก้ไขด้วยกิจกรรมพัฒนาความจำ ได้แก่    

  • บอกตำแหน่งให้เด็กหยิบของที่ต้องการ
  • ฝึกให้เด็กๆ เล่าเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้น
  • ให้เล่าเรื่องราวสั้นๆ เล่าทวนนิทานที่ฟังไปแล้ว  ตอบคำถาม หรือบอกความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ เช่น ตัวละคร ฉาก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
  • ฝึกคิดเลขในใจ เริ่มจากง่ายแล้วเพิ่มความยากขึ้นเรื่อยๆ ให้เกิดความสนุกและท้าทาย
  • เล่นเกมฝึกความจำ เช่น บอกตัวเลขสลับตัวหนังสือ ทวนตัวเลขไปข้างหน้า-ย้อนหลัง

ที่สำคัญควรฝึกฝนบ่อยๆ เพื่อให้ Working Memory ทำงานได้ดีขึ้น

นอกจากแก้ไขด้วยกิจกรรมพัฒนาความจำเพื่อฝึกการจดจำเรื่องราวต่างๆ เรายังมีตัวช่วยดีๆ มาแนะนำคุณแม่ด้วยนะคะ เป็นชุดนิทานเพื่มเสริมทักษะด้านความทรงจำ และฝึกนิสัยรักการอ่านให้กับคุณลูกค่ะ


www.rakluke.com


โดย: มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว
งาน: งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: www.rakluke.com

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 1

อ่าน 4 ครั้ง