[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

拜师典礼 Bàishī diǎnlǐ

拜师典礼  Bàishī diǎnlǐ  วันไหว้ครู

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

仙丹花  xiāndān huā   ดอกเข็ม

茄子花  qiézi huā       ดอกมะเขือ

百慕达草   bǎi mù dá cǎo   หญ้าแพรก
โดย: มิส  วิไลลักษณ์    ยลละออ
งาน: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: pasajeen.com/ศัพท์ภาษาจีน-ดอกไม้

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 3 ครั้ง