[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

rsz_1check-up

จะเตรียมตัวอย่างไร ?

ผู้รับการตรวจสุขภาพควรพักผ่อนอย่างเพียงพอก่อนรับการตรวจ หากอดนอนจะทำให้ผลการตรวจผิดปกติได้ โดยเฉพาะความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ อุณหภูมิของร่างกาย และจะทำให้แพทย์ไม่สามารถประเมินได้ว่ามีความผิดปกติจริงหรือไม่
ดังนั้นผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพต้องนอนหลับพักผ่อนมาไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงก่อนรับการตรวจ

การเจาะเลือดจำเป็นต้องงดน้ำงดอาหารหรือไม่ ?

เฉพาะการตรวจน้ำตาลในกระแสเลือด (ตรวจเบาหวาน) และการตรวจไขมันในกระแสเลือด (คลอเลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอร์ไรด์)

การตรวจน้ำตาล

ต้องงดน้ำ และอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนตรวจ

การตรวจระดับไขมัน

ต้องงดอาหาร อย่างน้อย 12 ชั่วโมงก่อนตรวจ และควรงดอาหารที่มีไขมันสูงอย่างน้อย 3 วันก่อนตรวจ

การตรวจเลือดอื่น ๆ

การตรวจเลือดอื่นๆ เช่น ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การทำงานของตับ หรือไต ไม่จำเป็นต้องงดน้ำและอาหาร

เตรียมตัวก่อนตรวจปัสสาวะ (urinalysis)

ไม่ต้องงดน้ำและอาหารแต่ควรหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำหวาน น้ำอัดลมในปริมาณมาก หรือการรับประทานขนมหวานจัด เพราะจะทำให้มีน้ำตาลปนในปัสสาวะ หลีกเลียงการมีเพศสัมพันธ์ในคืนก่อนตรวจ หากมีประจำเดือนให้งดตรวจปัสสาวะ เพราะเลือดจะปนเปื้อน

วิธีการเก็บปัสสาวะที่ถูกต้องคือ ต้องทำความสะอาดส่วนปลายของทางเดินปัสสาวะด้วยน้ำสะอาดแล้วเช็ดให้แห้งก่อน ปัสสาวะทิ้งไปเล็กน้อยแล้วเก็บปัสสาวะตรงส่วนกลางให้ได้ปริมาณที่กำหนด

การตรวจสายตา และสมรรถภาพการมองเห็น

ไม่ควรมีภาวะเจ็บป่วยของดวงตาขณะตรวจ เช่น ตาแดง ตาอักเสบ มีบาดแผลรอบดวงตา ตาบวม เป็นต้น
หากสวมแว่นสายตาควรนำแว่นที่ใช้อยู่มาตรวจเช็คด้วย
ไม่ควรตรวจสายตาหลังจากที่ทำงานใช้สายตาจนรู้สึกล้าหรือตาพร่ามัวแล้ว

การตรวจสมรรถภาพปอด

1.ไม่ควรตรวจหลังจากรับประทานอาหารมาใน 1 ชั่วโมง เพราะอาจจะทำให้อาเจียน
2.หากสูบบุหรี่ ให้งดสูบบุหรี่มาก่อนอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
3.ควรสวมชุดที่ไม่รัดทรวงอกและท้อง ควรเป็นชุดที่ค่อนข้างหลวมสบาย
4.ไม่อยู่ในภาวะหลังผ่าตัด โดยเฉพาะผ่าตัดช่องท้อง ทรวงอก หรือสมอง
5.หากเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ ควรรักษาหายแล้ว
6.ควรพักให้หายเหนื่อยก่อนตรวจ ไม่ควรตรวจหลังออกกำลังกาย
7.หากมีฟันปลอมต้องถอดฟันปลอมออกก่อนตรวจ
8. ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่งหรืออมลูกอมขณะตรวจ
9. หากเป็นโรคที่ต้องใช้ยาขยายหลอดลมชนิดพ่น ต้องงดใช้ยาขยายหลอดลมก่อนตรวจอย่างน้อย 2 ชั่วโมง 

 

 


https://www.samitivejhospitals.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/


โดย: มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
งาน: งานส่งเสริมสวัสดิการ
อ้างอิงแผนงาน : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://www.samitivejhospitals.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 3 ครั้ง