[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สร้าง EF ให้ลูกด้วย “สี”
EF, Executive Functions, ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ, การทำงานของสมองส่วนหน้า, ทักษะสมอง EF, พัฒนา EF, ฝึก EF, EF คืออะไร, อีเอฟคืออะไร, ปรับพฤติกรรมลูก, ลูกก้าวร้าว, ลูกเอาแต่ใจ, ลูกดื้อ, ลูกไม่มีความอดทน, ลูกขี้เกียจ, ลูกความจำไม่ดี, ลูกชอบเถียง, ลูกอาละวาด, ลูกอารมณ์ร้าย, ลูกอ่อนไหว, ลูกปรับตัวไม่เป็น, ลูกปรับตัวไม่เก่ง, ลูกขี้อาย, ลูกไม่มีความยับยั้งชั่งใจ, ลูกไม่มีระเบียบ, ลูกไม่มีวินัย, Working memory, ความจำเพื่อใช้งาน, Inhibitory Control, การยั้งคิด ไตร่ตรอง, Shift, Cognitive Flexibility, การยืดหยุ่นความคิด,Focus, Attention, จดจ่อใส่ใจ, Emotional Control, การควบคุมอารมณ์, Planning,Organizing, การวางแผน, การจัดระบบดำเนินการ, Self-Monitoring, การรู้จักประเมินตนเอง,Initiating, การริเริ่มและลงมือทำ, Goal-Directed Persistence, ความพากเพียร, มุ่งสู่เป้าหมาย, เลี้ยงลูกให้เก่ง, เลี้ยงลูกให้เอาตัวรอด, เลี้ยงลูกให้ดี, เลี้ยงลูกให้ฉลาด, เลี้ยงลูกให้เป็นคนดี, เลี้ยงลูกให้ดูแลตัวเองได้


การที่ลูกปล่อยให้ลูกได้เล่นกับสี ไม่ว่าจะเป็นสีชนิดไหนคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถนำมาเป็นของเล่นให้กับลูกได้ในแต่ละวัน อีกทั้งยังช่วยในการส่งเสริมและพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กและยังสามารถ ฝึกฝนทักษะ EF (Executive functions) ได้อีกด้วย
 
เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีสีอะไรบ้างที่สามารถสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่คุณลูกๆ ได้บ้าง
 
สี Tempera : เป็นสีที่เหนียวข้นมีลักษณะคล้ายกับสีโปสเตอร์ ปลอดสารพิษและราคาไม่แพง
สามารถนำสีชนิดนี้มาใช้เป็น Finger Paint ให้คุณลูกจุ่มนิ้วหรือจุ่มมือลงในสีที่เทไว้แล้วนำมารังสรรค์ศิลปะเฉพาะตัวของคุณลูกๆ ทั้งนี้ คุณพ่อคุณแม่สามารถใช้สีโปสเตอร์หรือสีน้ำแทนสี Tempera ได้เช่นกัน
         
สีไม้ สีเมจิก : สีไม้และสีเมจิกแบบซักออกได้เป็นสีอีกชนิดที่สามารถใช้ได้ตลอดเวลา เพียงเตรียมสมุดระบายสีหรือกระดาษเปล่าไว้ให้ลูกๆ ของคุณพ่อคุณแม่
 
สีเทียน : สีเทียนเป็นสีที่มีราคาถูก ใช้ง่าย สำหรับสีเทียนนั้นมีทริคการใช้งานเมื่อสีหักหรือเหลือเป็นแท่งเล็กๆ แทนที่จะโยนทิ้ง คุณพ่อคุณแม่สามารถสร้างกิจกรรมใหม่ให้กับลูก ด้วยการให้ลูกๆ รวบรวมมาใส่ถาดมัฟฟิน ให้เขาเลือกเองว่าจะเอาสีอะไรมารวมกัน ใส่เตาอบที่ 120c ประมาณ 15 นาทีหรือรอให้สีแท่งเล็กๆ ละลายจนหลอมเป็นก้อนเดียว จากนั้นเอาออกจากเตาอบเพื่อพักไว้ให้เย็นลง เด็กๆ จะได้สีเทียนสายรุ้งสีสวยก้อนใหม่ไว้ใช้ระบายค่ะ
 
สีผสมอาหาร : สีชนิดนี้มีราคาถูกและปลอดภัย เราสามารถใช้สีชนิดนี้เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่ลูกๆ ด้วยการหยดลงน้ำเพียงเล็กน้อยในตอนที่เด็กๆ กำลังจะอาบน้ำหรือชวนกันทำอาหารโดยมีสีผสมอาหารเป็นส่วนประกอบก็สามารถสร้างประสบการณ์ให้กับลูกๆ ได้เช่นกันค่ะ


EF (Executive Functions) คืออะไร
EF ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ คือ กระบวนการทำงานของสมองส่วนหน้าของมนุษย์ทุกคน ที่ใช้ในการกำกับความคิด ความรู้สึกและการกระทำ เพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ EF เป็นทักษะที่สำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการเรียน การงาน การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์ การคิดสร้างสรรค์ และการจัดการทุกด้านตลอดชีวิต

Executive Functions (EF) ประกอบด้วยทักษะ 9 ด้าน ประกอบด้วย

  1. Working memory ความจำที่นำมาใช้งาน
  2. Inhibitory Control การยั้งคิด
  3. Shift หรือ Cognitive Flexibility การยืดหยุ่นความคิด
  4. Focus / Attention การใส่ใจจดจ่อ
  5. Emotional Control การควบคุมอารมณ์
  6. Planning and Organizing การวางแผนและการจัดระบบดำเนินการ
  7. Self -Monitoring การรู้จักประเมินตนเอง
  8. Initiating การริเริ่มและลงมือทำงานตามที่คิด
  9. Goal-Directed Persistence ความพากเพียรมุ่งสู่เป้าหมาย

www.rakluke.com


โดย: มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว
งาน: งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: www.rakluke.com

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 1

อ่าน 4 ครั้ง