ได้ยินมากันบ้างแล้วว่า คนเสี่ยงที่จะถูก หุ่นยนต์ หรือ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทำงานแทน แต่ในอนาคตมีความเป็นไปได้มากขึ้นว่า จะเกิดรูปแบบการทำงานร่วมกันระหว่างคนกับ AI หรือจาก robot เป็น cobot

คนจึงต้องเตรียมพร้อมพัฒนาความสามารถ และทักษะให้เก่งขึ้น จึงจะร่วมงานกับ AI ได้ แต่การพัฒนาตัวเองของคน ไม่ใช่เพียงแค่ต้องฉลาดขึ้น หรือคิดเลขเร็วขึ้นเท่านั้น สิ่งจำเป็น “ต้องมี” เพื่อแตกต่างและสามารถทำงานร่วมกับ AI ได้ คือ . . . อะไร?

ติดตามคำตอบพร้อม 5 กลยุทธ์สำหรับเราทุกคนที่จะอยู่ร่วมกับ AI จาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในคิดยกกำลังสอง ตอน จะอยู่รอดอย่างไร…เมื่อ AI เก่งขึ้นทุกวัน?ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 20 พ.ย. 2560

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส