ปี 2015-02-22
ผู้เขียน สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ

ท่านทราบหรือไม่ ? จากจำนวนวันเปิดเรียน 200 วัน ครูไทยใช้เวลากว่า 84 วันสำหรับกิจกรรมนอกชั้นเรียนที่ไม่ใช่การสอน มาร่วมเจาะลึกว่ากิจกรรมดังกล่าวมีอะไรบ้าง และมีกิจกรรมใดที่เป็นประโยชน์/ส่งผลเสียต่อนักเรียน ใน คิดยกกำลังสอง กับทีดีอาร์ไอ