[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

การฝึกสมองซีกซ้ายและซีกขวา เป็นสิ่งที่สำคัญที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ให้ความสำคัญ เขามีวิธีการฝึกอย่างไร?

การฝึกสมองซีกซ้ายและซีกขวา เป็นสิ่งที่สำคัญที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ให้ความสำคัญ เขามีวิธีการฝึกอย่างไร “เสียงดัง รวดเร็ว เนื้อหามาก” เป็นการฝึกสมองซีกไหนของเด็ก ลองชมจากรายการดีๆ ที่อยากให้ติดตามชมกันครับ

สมองของคนเรามี 2 ด้าน และควรพัฒนาไปควบคู่กัน แต่เราจะมีวิธีพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีก­ขวาได้อย่างไร เพื่อให้เด็กเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ เราจะพาไปดูการพัฒนาสมองในอีกมิติ ที่จะทำให้สมองทั้งซีกซ้ายและขวาพัฒนาไปด้­วยกันได้อย่างเหมาะสม และส่งผลดีในระยะยาวแบบที่คุณคาดไม่ถึง

https://www.youtube.com/watch?v=fIjyEWJI9hg

 

 

 

http://kruvoice.com


โดย: มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว
งาน: งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://kruvoice.com

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 1

อ่าน 9 ครั้ง