[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

20 มารยาทพื้นฐานที่เด็กไทยควรมี

เด็กที่มีมารยาทดี รู้จักกาลเทศะ อ่อนน้อมถ่อนตน มักจะมีคนรักคนเอ็นดูเป็นพิเศษ ซึ่งพ่อแม่ควรสอนมารยาทพื้นฐาน ให้ลูกๆได้เริ่มฝึกตั้งแต่ยังเด็ก เพื่อจะได้ติดเป็นนิสัยไปตอนโต

20มารยาทเด็กไทย

20 มารยาทพื้นฐานที่เด็กไทยควรมี

 1. กล่าวคำขอบคุณทุกครั้งที่ได้รับสิ่งใดๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ การช่วยเหลือ หรือคำชม

 2. ไม่ขับของเสียต่อหน้าคนอื่น เช่น เรอ ตด ขับเสมหะ

 3. พูดจามีหางเสียง ครับ / ค่ะ

 4. รู้จักกล่าวคำขอโทษเมื่อทำผิด

 5. ไม่ล้อเลียนคนอื่นในเชิงลบ เช่น อ้วน ดำ เตี้ย โง่

 6. ไม่เคี้ยวอาหารเสียงดัง

 7. รู้จักขออนุญาตทุกครั้ง เมื่อจะหยิบจับหรือใช้สิ่งของของผู้อื่น

 8. ปิดจมูกปิดปากทุกครั้งที่ไอหรือจาม

 9. เก็บของเข้าที่เดิม เมื่อใช้เสร็จ

 10. ไปลา-มาไหว้ กล่าวสวัสดี ทั้งพบเจอและลาจาก

 11. ไม่ส่งเสียงดังในที่สาธารณะ

 12. เมื่อจะเข้าห้องคนอื่นต้องเคาะประตู และขออนุญาตก่อนทุกครั้ง

 13. ไม่คุยแทรกเวลาผู้ใหญ่คุยกัน รอให้เป็น

 14. ไม่พูดจาโอ้อวดเกินจริง ไม่พูดข่มคนอื่น

 15. ไม่ควรเรียกชื่อผู้ใหญ่ด้วยชื่ออย่างเดียว ควรมีคำนำหน้าชื่อด้วย เช่น ลุงโย ป้าเปิ้ล พี่เฟรม

 16. ไม่ยืนค้ำหัวผู้ใหญ่

 17. เมื่อทานข้าวร่วมกันกับผู้อื่นใช้ช้อนกลางตักอาหาร รักษามารยาทบนโต๊ะอาหาร

 18. ไม่พูดจาหยาบคาย คำสบถต่างๆ

 19. รู้จักรักษาของใช้ส่วนรวม

 20. รอคอยได้ เข้าคิวต่อแถวเป็น

 21.  

http://www.doolukkid.com


โดย: มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร
งาน: งานบริหารระดับชั้น ป.1
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://www.doolukkid.com/20-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%84/

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 4 ครั้ง