[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

วีซ่าแต่งงาน ติดตาม สามี/ภรรยาไทย และบุตร สัญชาติไทย NON– IMMGRANT-​O

วีซ่าแต่งงาน ติดตาม สามี/ภรรยาไทย และบุตร
สัญชาติไทย NON– IMMGRANT-​O

วีซ่าแต่งงาน หรือวีซ่าติดตามสามี — ภรรยา ชาวไทย สำหรับชาวต่างชาติที่จดทะเบียนสมรสกับชาวไทยและต้องการพำนักอยู่ในการเทศไทย วีซ่าประเภทนี่สามารถอยู่ประเทศไทยได้เป็นเวลา 1 ปี และจะต้องต่อวีซ่าทุกๆปี ชาวต่างชาติที่ต้องการยื่นขอวีซ่าประเทศติดตามสามีหรือภรรยาไทย ก่อนเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรไทยจะต้องเดินทางเข้ามาด้วยวีซ่าประเภท NON-​IMMGRANT O วีซ่าประเภทนี้สามารถทำงานในประเทศไทยได้หลังจากทำการยื่นขอ workper­mit ต่อไป กรณีไม่ได้ขอวีซ่าประเภท NON-​IMMGRANT O เข้ามาสามารถมาทำภายในประเทศไทยได้

เอกสารที่ต้องใช้ยื่นวีซ่ามีดังนี้

 

 

 

 

 1. หนังสือเดินทางตัวจริง
 2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 ใบ
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของภรรยา 1 ใบ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สำเนาบัตรประชาชนของภรรยา 1 ใบ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 5. สำเนาทะเบียนสมรส และ สำเนาใบบันทึกสมรส อย่างละ 1 ใบ ทั้งคู่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และ สำเนาใบโสดที่สถานทูตออกให้
 6. สำเนาใบเกิดลูก ทุกคน 1 ใบ ( ถ้ามี )
 7. สำเนาทะเบียนบ้านลูก ทุกคน 1 ใบ ( ถ้ามี )
 8. สมุดแบงค์ ธนาคารกสิกรไทย กรุงไทย กรุงเทพ เล่มจริง และ สำเนาหน้าแรก พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และต้องมีเงินในบัญชี 400,000 บาท ถ้าไม่มีเงินโชว์ กรุณาติดต่อบริษัท
 9. รูปถ่ายแต่งงาน และ รูปถ่ายครอบครัว 10 ใบ 4 * 6 นิ้ว ห้ามขาวดำ) กรณีรูปถ่าย ขอภาพภายในบ้าน ที่ถ่ายกับสามีหรือภรรยา ถ้ายื่นเคสบุตรไทย ต้องถ่ายให้เห็นพ่อแม่ลูก

 

 

**** วีซ่าลุกค้าต้องเหลืออย่างน้อย 3 – 4อาทิตย์ เพื่อให้ทางเราเชคเอกสารและวางแผนการดำเนินการ เหลือน้อยกว่านี้กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ ****

ขั้นตอนในการดำเนินการ

 

 

กรณียื่น non-​o ทุกเคส

 

 

 

 

 • ลูกค้าและสามีหรือภรรยา และบุตร ต้องมาโชว์ตัวและถ่ายรุปเข้าระบบที่ ตม. แจ้งวัฒนะ
 • ลูกค้าต้องนำเอกสารที่ทางเราแจ้งไปมาให้ครบ หรือให้ทางเราจัดเอกสารแล้วนัดเจอวันที่ยื่นได้
 • วันที่ลูกค้าทำดำเนินการขอวีซ่า จะได้ตีตรา 3 เดือนเลย รอเล่มกลับ วันถัดไป ไม่สะดวกสามารถให้ทางเราส่งคืนทางไปรษณีได้

 

 

กรณียื่น 1 ปีทุกเคสที่ตม.แจ้งวัฒนะ

 

 

 

 

 • ลูกค้าและสามีหรือภรรยา และบุตร ต้องมาโชว์ตัวและถ่ายรุปเข้าระบบที่ ตม. แจ้งวัฒนะ
 • ลูกค้าต้องนำเอกสารที่ทางเราแจ้งไปมาให้ครบ หรือให้ทางเราจัดเอกสารแล้วนัดเจอวันที่ยื่นได้
 • วันที่ลูกค้าทำดำเนินการขอวีซ่า จะได้ตีตรา 1 เดือนก่อนและรอฟังผล พอครบ 1 เดือนลูกค้าส่งเล่มกลับมาให้ทางบริษัทนำไปฟังผลให้ โดยที่ลูกค้าไม่ต้องลงมาฟังด้วยตัวเอง ถ้าเรื่องลงฟังผลเรียบร้อย ได้วีซ่าอีก 11 เดือน รวมเป็น 12เดือนพอดี ทางเราจะส่งเล่มคืนให้ในวันถัดไป หรือสามารถมารับเล่มคืนเองได้ ที่สาขาในกรุงเทพ

 

 

Thai Spouse Visa (NON-​IMMIGRANT– O)

For those mar­ried to a Thai national and wish­ing to relo­cate to Thai­land, we can assist you in obtain­ing a Non-​Immigrant-​O Visa. This type of visa can be applied for from out­side or inside Thai­land*. This visa must be renewed each year. After a Non-​Immigrant-​O Visa has been obtained, you may also apply for a work per­mit.

The fol­low­ing doc­u­ments are required to apply for NON-​IMMIGRANT– O visa:

 

 

 

 

 • Orig­i­nal pass­port (Valid for no less than 6 months).
 • 3 pass­port style pic­tures of 2×2 cm.
 • 1 copy of house reg­is­tra­tion of Thai spouse with signature.
 • 1 copy of iden­tity card of Thai spouse with signature.
 • 1 copy of mar­riage cer­tifi­cate with sig­na­ture of both hus­band and wife.
 • 1 copy of birth cer­tifi­cate of any accom­pa­ny­ing children.
 • 1 copy of house reg­is­tra­tion doc­u­ment of any accom­pa­ny­ing child.
 • 1 copy of bank state­ment with sig­na­ture and a bal­ance of at least 400,000 Baht.
 • 10 pic­tures of wed­ding day includ­ing with chil­dren (size of 4×6 cm).

 

 

*To apply for a visa from within Thai­land, one’s cur­rent tourist visa should have a remain­ing valid­ity of at least 3 — 4 weeks to ensure time for pro­cess­ing.

Apply and receive a sin­gle entry, 3 months NON-​IMMIGRANT-​O

 

 

Pro­vide all above doc­u­ments and send to Visatogo. We will orga­nize the appoint­ment with the immi­gra­tion and make sure that all your doc­u­ments are in order. For­eigner, Thai spouse and any chil­dren must be present for the appoint­ment at the Chaeng Wat­tana immi­gra­tion office.


http://www.thaivisahelppoint.com/


โดย: มิส  กชพรรณ    ชุ่มเย็น
งาน: งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: www.thaivisahelppoint.com

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 2 ครั้ง