[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

วิธีการร้องเพลงประสานเสียงที่ถูกต้อง

วิธีการร้องเพลงประสานเสียงที่ถูกต้อง

หัวข้อ วิธีการร้องเพลงประสานเสียงที่ถูกต้อง

ในยามที่เราฟังเพลงหรือดูดนตรีหรือในยามที่เราได้มีโอกาสชมคอนเสิร์ตของวงดนตรีต่างๆ จะเห็นได้ว่านอกจากจะมีนักร้องนำและนักดนตรีแล้วผู้ที่ขับขานเสียงร้องสอดประสานเสียงทำให้เสียงเพลงนั้นมีพลัง มีความไพเราะเสนาะหูเพิ่มขึ้น ก็คือนักร้องประสานเสียง

กว่าที่จะเป็นนักร้องประสานเสียงจนได้มีโอกาสร่วมร้องเพลงประสานเสียงในบทเพลงได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ใครก็ได้จะเป็นนักร้องประสานเสียงได้

ผู้ที่จะเป็นนักร้องประสานเสียงได้นั้นจะต้องได้รับการเรียนรู้ถึงเทคนิคและวิธีการต่างๆและฝึกฝนอย่างหนัก

การร้องประสานเสียง หมายถึง เสียงร้องเพลงของผู้ร้องหลายคนที่เปล่งเสียงออกมาพร้อมๆกันโดยมีระดับเสียงที่ต่างกัน  โดยที่เสียงที่เปล่งออกมานั้นจะต้องมีความกลมกลืนผสมผสานกันฟังแล้วไม่ขัดหู

 

การร้องเพลงประสานเสียงมีการแบ่งแนวเสียงออกเป็น 4 แนวด้วยกันคือ

1.เสียงโซปราโน เป็นเสียงสูงสุด เช่น เสียงของเด็กที่ยังไม่แตกและเสียงของผู้ที่มีเส้นเสียงสูง คือเสียง โด-ซอล

2.เสียงอาลโต (ALTO) เป็นเสียงที่มีเสียงต่ำรองมาจากเสียงโซปราโน คือเสียง ซอล-โด

3.เสียงเตเนอร์ (TENOR) คือ เสียงของผู้ชายที่มีเสียงสูง คือเสียง โด-ซอล

4.เสียงเบส (BASS) คือ เสียงต่ำของผู้ชาย คือเสียง ฟา-โด

การที่จะร้องเพลงประสานเสียงให้ถูกวิธีนั้นนักร้องประสานเสียงจะต้อง

1.ออกเสียงให้ถูกต้อง สำคัญอย่างมาก เพราะในการออกเสียงร้องทุกครั้งนักร้องต้องมีสิ่งที่จะต้องควบคุมหลายอย่าง เช่น การใช้ลมหายใจต้องให้ถูกต้อง เมื่อขับร้องหมู่เป็นเสียงประสานแล้วจะเกิดความไพเราะ พร้อมเพรียง

2. มีทักษะการแสดงที่ดี  ในที่นี้คือการใส่อารมณ์ นักร้องประสานเสียงจะต้องตีความหมายของบทเพลงให้ถูกต้องว่าเพลงที่ขับร้องต้องใส่อารมณ์ในการร้องอย่างไร จึงจะตรงตามความหมายของบทเพลง

3.ปั้นรูปปากให้ถูก ถือเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการขับร้อง การร้องออกเสียงคำต่างๆ เช่น คำที่อยู่ในสระ อี อา โอ อู ควรต้องปั้นรูปปากอย่างไร ไม่ผิดลักษณะไปจากธรรมชาติ ซึ่งนับว่าสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการขับร้องประสานเสียง เพราะเป็นการขับร้องของคนจำนวนมาก

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะเห็นว่าไม่ใช่เรื่อง่ายที่จะเป็นนักร้องประสานเสียงแต่ก็ไม่ยากเกินความพยามยามสำหรับผู้ที่รักที่จะร้องเพลงประสานเสียงให้ถูกวิธีอีกทั้งนักร้องเพลงประสานเสียง ควรฝึกซ้อมพัฒนาเทคนิคตนเองในการขับร้องเป็นอย่างสม่ำเสมอ นับตั้งแต่การวางท่าทางที่ถูกต้อง การออกเสียงให้ถูกต้อง  ซึ่งพื้นฐานเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ร้องเพลงประสานเสียงมีเทคนิคการร้องที่ดีและสามารถก้าวไปสู่การเป็นนักร้องประสานเสียงระดับคุณภาพได้ต่อไป

 


https://www.oahuchoral.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80/


โดย: มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ
งาน: งานนักร้องประสานเสียง
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://www.oahuchoral.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80/

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 2 ครั้ง