[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

เมื่อปัญหาจากการติดจอ...ส่งผลต่อความพร้อมในการเข้าเรียน

เมื่อปัญหาจากการติดจอ...ส่งผลต่อความพร้อมในการเข้าเรียน

Posted By ณัฏฐณี สุขปรีดี | 22 มิ.ย. 61
 21 Views

  Favorite

Shares

0

 
  

เราอาจจะเคยได้ยินแพทย์และนักวิชาการจำนวนมาก พูดถึงผลกระทบจากการให้เด็กเล็ก ๆ ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างสมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ตกันมาบ่อย ๆ แล้วใช่ไหมล่ะคะ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อพัฒนาการด้านภาษา พัฒนาการด้านเชาว์ปัญญา ปัญหาด้านสายตา หรือแม้กระทั่งเรื่องของปัญหาด้านอารมณ์และสมาธิ

           

แต่งานวิจัยล่าสุด พบว่า ปัญหาข้างเคียงอีกอย่างหนึ่งของการเสพย์ติดหน้าจอในวัยเด็ก คือผลต่อพัฒนาการด้าน “ร่างกาย” ซึ่งอาจจะฟังดูน่าแปลกใจว่าเพราะเหตุใด การใช้เวลากับหน้าจอ จึงส่งผลต่อพัฒนาการทางร่ายกายและความพร้อมในการเข้าเรียนได้ ครูพิมจะอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังค่ะ

 

นักวิชาการด้านการศึกษาเด็กเล็ก จาก มหาวิทยาลัยลัฟบารา ประเทศอังกฤษ (Loughborough University) ได้รายงายผลการสำรวจเด็กวัยอนุบาลในปัจจุบัน พบว่า มีเด็กจำนวนมากที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับพัฒนาการด้านร่างกายและการช่วยเหลือตนเอง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความพร้อมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในห้องเรียน และเมื่อศึกษาในบริบททางด้านสังคมหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลดังกล่าว พวกเขาก็พบว่า รูปแบบการใช้ชีวิตของเด็ก ๆ ในยุคปัจจุบันนั้นแตกต่างไปจากเดิมมาก โดยเฉพาะในแง่ของการใช้ร่างกายในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงวัยก่อนเข้าโรงเรียนที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด และถูกแทนที่ด้วยการใช้เวลาส่วนใหญ่กับการนั่งอยู่หน้าจอ หรืออยู่กับที่พร้อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประจำตัว

 

ภาพ : Shutterstock

 

จากการทดสอบพัฒนาการด้านร่างกายของเด็ก ๆ ในปีแรกของการเข้าโรงเรียน พบว่า มีนักเรียนกว่า 90% ที่มีความเสี่ยงหรือมีพัฒนาการด้านร่างกายในบางจุดที่ล่าช้าหรือมีปัญหา เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยที่เหมาะสมของเด็กในวัยนั้น ๆ ปัญหานี้ทำให้เด็ก ๆ ไม่สามารถที่จะอยู่นิ่ง ๆ ภายในห้องเรียนได้ มีปัญหาในการจับดินสอหรือสี ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น การใส่รองเท้า การหยิบจับช้อนส้อม และแน่นอนว่า ส่งผลกระทบต่อการอ่านหนังสือของพวกเขาด้วย และเมื่อความพร้อมของเด็กเปลี่ยนไป ก็ส่งผลกระทบไปยังครูผู้สอน ที่ต้องปรับเปลี่ยนแผนการเรียนการสอนเกือบทั้งหมดอีกด้วย

           

ปัญหาจากการนั่งอยู่นิ่ง ๆ เป็นเวลานาน ไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อพัฒนาการด้านร่างกายของเด็ก ๆ เท่านั้น แต่งานวิจัยยังพบว่า การเคลื่อนไหวร่างกายมีความสัมพันธ์กันโดยตรงกับพัฒนาการด้านอื่น ๆ ของเด็ก รวมไปถึงความสามารถในการเรียนรู้ด้วย

 

จากผลการวิจัยและความคิดเห็นของนักการศึกษาเหล่านี้ น่าจะทำให้คุณพ่อคุณแม่หลาย ๆ ท่านได้เริ่มตระหนักถึงผลกระทบของการใช้จอมากจนเกินไป และการใช้ก่อนวัยอันเหมาะสมได้มากขึ้นนะคะ อย่างไรก็ตาม ครูพิมเองก็มิได้จะกล่าวว่า อุปกรณ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่มีคุณประโยชน์ เพราะเหรียญนั้นมีสองด้าน ดาบนั้นก็มีสองคม ก่อนจะใช้สิ่งใด สิ่งสำคัญก็คือ รู้จักกับมันให้รอบด้านเสียก่อน โดยเฉพาะเมื่อสิ่งนั้น กำลังจะถูกนำไปวางไว้ในมือของคนที่คุณรักที่สุด...อย่างลูก ๆ ของคุณค่ะ

 

แปลและเรียงเรียงจากบางส่วนของบทความ Today's four-year-olds often 'not physically ready' for school, experts warn โดย Rachael Pells

 

 

ครูพิม ณัฏฐณี สุขปรีดี

นักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพเด็กเล็กและการเลี้ยงลูกเชิงบวก

Facebook.com/PimAndChildren

 

ที่มา : http://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/67625/-parpres-par-

 

 


http://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/67625/-parpres-par-


โดย: มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง
งาน: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน
อ้างอิงแผนงาน : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/67625/-parpres-par-

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 4 ครั้ง