[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

เทคนิควิธีการพัตกอล์ฟ
 

เทคนิควิธีการพัตกอล์ฟ

 
               ขั้นตอนที่  1  ท่าการยืนและการจับกริป
           ท่าการยืนในการพัตกอล์ฟ ไม่มีการกำหนดรูปแบบไว้ตายตัว สามารถที่จะยืนแบบไหนก็ได้ ที่สำคัญต้องไม่เกร็ง และสายตาจะต้องอยู่เหนือลูกกอล์ฟ ง่ายๆ ด้วยการก้มตัวลงเยอะๆ  หรืออาจจะยืนใกล้ๆ ให้สายตามอยู่ในแนวดิ่งตรงกับลูกกอล์ฟ  ในการจับกริปนั้น ให้จับแบบใดก็ได้ แต่ที่สำคัญต้องไม่จับแน่นจนเกินไปและแขนทั้งสองแขนไม่จำเป็นต้องตึง ให้ปล่อยแขนตามสบายหรือแนบแขนไว้กับตัวก็ได้

  

                ขั้นตอนที่ 2  การขึ้นไม้และสโตรกในการพัตกอล์ฟ
เราควรจะทำให้หัวไม้พัตเตอร์ของเรา อยู่เลียดพื้นให้มากที่สุด ทั้งตอนลากไม้พัตขึ้น และตอนที่ได้พัตลูกไปแล้ว ที่สำคัญนั้น เราควรจะพัตให้หัวไหล่ แขน และมือ ไปพร้อมๆ กันหมด โดยรักษาระยะให้คงที่ (รักษาสามเหลี่ยมให้คงที่) ไม่ให้พัตด้วยมือหรือแขนเพียงอย่างเดียว
 
 

 

            ขั้นตอนที่ 3  ขึ้นสั้น ดันยาว และเป็นแนวเส้นตรงไปหาเป้าหมายหรือหลุมกอล์ฟ แบคสวิงให้น้อย แล้วจบการพัตให้ไม้ผ่านลูกมากกว่าระยะแบคสวิง นั่นคือคำแปลของ ขึ้นสั้น ดันยาว หมายถึงการกะระยะในการพัต ให้ขึ้นไม้ไม่ต้องเยอะมาก แต่ใส่โตรกผ่านลูกด้วยน้ำหนักของหัวไม้พัตเอง (อย่าลืมข้อสอง รักษาสามเหลี่ยมให้คงที่) ไม่ใช่ใช้มือออกแรงกระแทกไปที่ลูกกอล์ฟ ซึ่งจะทำให้เราไม่สามารถควบคุมระยะในการพัตของเราได้ และให้พัตเป็นแนวเส้นตรงไปหาเป้าหมายหรือหลุมกอล์ฟ
 

 

เทคนิควิธีการพัตกอล์ฟ  ที่ผมนำเสนอเป็นเพียงขึ้นพื้นฐานเบี้องต้นเท่านั้น เพื่อนๆ ครู นักเรียน และผู้ที่สนใจ จำเป็นต้องมีการฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ  รวมทั้งจะต้องฝึกทักษะในการอ่านไลน์ และสโลปบนกรีน เพิ่มเติมด้วย  จึงจะทำให้การพัตมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

ม.ชินโชติ  สุภารัตน์

เรียบเรียง 


แหล่งที่มา: https://www.thaigolfguru.com/index.php/topic,79.html

  

 


กอล์ฟทิป


โดย: มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์
งาน: งานบริหารกองทุน
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://www.thaigolfguru.com/index.php/topic,99.0.html

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 7 ครั้ง