[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

วิธีง่าย ๆ แก้ไขภาพถ่ายมืด ๆ ด้วย PhotoScape
วิธีง่าย ๆ แก้ไขภาพถ่ายมืดๆ ด้วย PhotoScape

สำหรับการปรับแต่งความสว่างให้กับภาพที่ดูมืดมัวเพราะถ่ายในเวลากลางคืน โดยในที่นี้จะใช้โปรแกรม PhotoScape

วิธีปรับความมืดสว่างและคมชัดภาพด้วย PhotoScape

1. ก่อนอื่นให้เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการแก้ไข ปรับแต่งด้วย PhotoScape เช่น ภาพรถที่ถ่ายกลางคืน มืดมาก เพราะกล้องคุณภาพต่ำมาก 
2. คลิกปุ่ม สามเหลี่ยม ชี้ลง ทางขวามือของคำสั่ง เพิ่มแสดงฉากหลัง 
3. คลิกเลือกระดับความสว่างของแสงตามต้องการเช่น 100, 125, 150 แล้วจึงดูผลงานที่ได้ และเลือกความสว่างตามต้องการ
4. เปรียบเทียบผลงานที่ได้หลังเพิ่มความสว่างให้ภาพแล้ว


5. ปรับความคมชัดให้ภาพอีกเล็กน้อย คลิก ความคมชัด และเลือกระดับที่ต้องการ

 


6. ปรับค่าความเปรียบต่างหรือ Contrast ไว้ที่ระดับกลาง

 


7. ปรับค่า ความอิ่มตัวของสี หรือ Saturation Curves 
8. ปรับเส้นตามต้องการ โดยลากไปทางซ้ายหรือขวามือ เสร็จแล้วคลิก ตกลง


9. ผลงานที่ได้ บันทึกงานเก็บไว้ โดยคลิก บันทึก

 

 

http://www.siamebook.com/lbro/en/photoscape-guide/4780-adjust-image-brightness.html


วิธีง่าย ๆ แก้ไขภาพถ่ายมืดๆ ด้วย PhotoScape


โดย: มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข
งาน: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ
อ้างอิงแผนงาน : ดำเนินงานธุรการให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://www.siamebook.com/lbro/en/photoscape-guide/4913-makephoto1inch.html

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 1 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 3 ครั้ง