[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

จะลดน้ำหนักหรือลดไขมันดี

ถ้าให้เลือกจะลดน้ำหนักหรือลดไขมันครับ

 

             การดูแลสุขภาพร่างกายที่ดีไม่ควรมุ่งเน้นที่การลดตัวเลขของน้ำหนักบนเครื่องชั่งน้ำหนัก เนื่องจากเราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าร่างกายของเรามีทั้งสิ่งที่ควรลดและสิ่งที่ควรเพิ่ม ดังนั้นหากต้องการดูแลสุขภาพให้ดีและเหมาะสมสิ่งที่ต้องลดคือปริมาณไขมันของร่างกาย และเพิ่มปริมาณของมวลกล้ามเนื้อ โดยเมื่อเราทำทั้งสองสิ่งนี้พร้อมๆ กันจะส่งผลให้ตัวเลขบนเครื่องชั่งน้ำหนักไม่เปลี่ยนแปลงหรืออาจจะเพิ่มขึ้นได้แต่ไม่ได้แปลว่าสุขภาพของเราแย่ลง

 


เครือข่ายคนไทยไรพุง


โดย: มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ
งาน: กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 1 บุคคลภายนอก 1

อ่าน 4 ครั้ง